Informatieplicht energiebesparing voor ondernemers


20 mei 2019

Op 1 juli 2019 is voor ondernemers de deadline voor het indienen van een melding in het kader van de nieuwe wetgeving: Informatieplicht energiebesparing. Heeft u een energie- en gasverbruik hoger dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3? Dien voor 1 juli een melding in van de genomen energiebesparende maatregelen via www.rvo.nl.

Wetgeving over het verplicht treffen van energiebesparende maatregelen over een bepaald verbruik is al enige tijd van kracht. Daarbij komt nu de Informatieplicht, een melding die u vierjaarlijks moet indienen.

Erkende Maatregelen
Voor bedrijven met middenverbruik (> 50.000 kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (> 200.000 kWh of > 75.000 m3) is het al verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Welke maatregelen dat zijn, is terug te vinden in de Erkende Maatregelenlijsten, maar informatie daarover vindt u op www.odijmond.nl.

Informatieplicht
Bent u een midden- of grootverbruiker? Dan bent u door de nationale overheid verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen in uw onderneming. Vierjaarlijks dienen ondernemers het bevoegd gezag te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen, de zogenoemde Informatieplicht. Meldingen moeten voor 1 juli 2019 ingediend worden via het e-loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl.

Eerder opgestelde energierapporten, scans en certificeringen middels een keurmerk kunnen gebruikt worden bij het invullen van de melding. Het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient in de portal een melding te doen.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl/informatieplicht.

Aankomende evenementen

02/12/2021 | 11.45 - 13.45 uur.

Ledenlunch, spreker Jan Rienstra van Rijkswaterstaat


08/01/2022 | 17.00 - 23.00 uur.

Nieuwjaarsgala


13/01/2022 | 16.30 - 19.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie


23/06/2022 | 16.00 - 18.30 uur.

HaringpartyVolg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?