OV IJmond Clusters

Zakelijke dienstverlening

Dit cluster wordt aangestuurd door:

Simone Teerling – ABN AMRO

Overige commissieleden:

Ad Hendrikse/Marco Tetteroo – Finance Partners
Ferry Oostmeijer – Reis & Zo
Jan Herman Lap – Credion Zaanstreek-IJmond MB RV

Cluster Zakelijke dienstverlening OV IJmond biedt hulp aan

Het cluster Zakelijke dienstverlening wordt vertegenwoordigd door een commissie bestaande uit: Simone Teerling (ABN AMRO, voorzitter), Ferry Oostmeijer (Reisbureau Reis & Zo), Ad Hendrikse en Marco Tetteroo (Finance Partners) en Jan Herman Lap (Credion).

Grootste cluster

Het cluster Zakelijke Dienstverlening vormt het grootste cluster binnen de OV IJmond en bestaat uit zo’n 150 leden. Het is een gemêleerd cluster met vele sub-branches, zoals financiële dienstverleners, advocaten, notarissen, ingenieursbureaus, reisbureaus, ICT-bedrijven en schoonmaakbedrijven.

Activiteiten

Het cluster probeert de ondernemers actief bij het cluster te betrekken en met elkaar te verbinden en organiseert in normale tijden diverse activiteiten. In het voorjaar is dat een kenniscarrousel, bedoeld voor alle leden van de OV IJmond. In het najaar wordt een leuke activiteit georganiseerd voor de leden van het Cluster Zakelijke Dienstverlening, zoals een Ducktrail, een spannende bourgondische middag en koken met ondernemers.

Kenniscarrousel 2021 afgelast

Dit jaar zou de Kenniscarrousel, die vanwege de coronamaatregelen al tweemaal afgelast is, op 13 oktober 2021 plaats vinden. Besloten is echter om de editie helaas weer niet door te laten gaan. Met de coronamaatregelen die nu gelden zal het niet lukken om het evenement te organiseren zoals het bedoeld is, qua interactie en sfeer. Verder was onzeker welke maatregelen in oktober zouden gelden.

Verbinding met leden: aanbod hulp

De commissie wil graag verbonden blijven met de leden, ondanks dat het organiseren van grote evenementen (n0g) niet mogelijk is. Daarom hebben zij de volgende vraag aan alle leden van OV IJmond:

Heb je een probleem of vraag waarbij een OV IJmond lid uit de cluster zakelijke dienstverlening je kunt helpen, neem dan contact op met één van de commissieleden of stuur een mail naar info@ovijmond.nl. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals bijv.: financieel, juridisch, NOW regeling, cybersecurity, financiering, stoppen of staken onderneming, thuiswerken, etc.

Wanneer er veel vergelijkbare vragen zijn kan er eventueel een expert worden ingehuurd en een kennissessie (fysiek of online) worden georganiseerd.

Contactgegevens commissieleden:

Simone Teerling, email: simone.teerling@nl.abnamro.com, tel. 06-13 28 71 03

Ferry Oostmeijer, email: oostmeijer@reisenzo.nl, tel.

Ad Hendrikse, email: ad@finance-partners.nl, tel. 06-51 42 64 88

Marco Tetteroo, email: marco@finance-partners.nl, tel. 06-22 39 76 37

Jan Herman Lap, email: jhlap@credion.nl, tel. 06-11 01 79 20


 Cluster Zakelijke Dienstverlening: “Samen weten we meer”

De IJmond beschikt over ondernemers die uiteenlopende diensten verlenen. OV IJmond heeft binnen de vereniging een Cluster Zakelijke Dienstverlening. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?

Cluster
Ruben Uitendaal is directeur bij de ING en was tevens clusterhoofd van het Cluster Zakelijke Dienstverlening. Samen met de zakelijke directies van Rabobank en ABN Amro was hij de voortrekker van het cluster. Zijn taak is dit jaar overgenomen door Simone Teerling (ABN AMRO). Binnen het cluster bestaat een commissie met acht leden uit verschillende disciplines.

“Meerdere malen per jaar komen we bij elkaar en deze structuur bevalt heel goed”, aldus Ruben. ‘’Het cluster Zakelijke Dienstverlening vormt het grootste cluster binnen de OV IJmond en bestaat uit zo’n 150 leden. Het is een gemêleerd cluster met vele sub-branches, zoals financiële dienstverleners, advocaten, notarissen, ingenieursbureaus, reisbureaus, ICT-bedrijven en schoonmaakbedrijven.’’

Actief
Het cluster probeert de ondernemers actief bij het cluster te betrekken. “Ongeveer twee jaar geleden riepen we alle clusterleden op om naar het Witte Theater in IJmuiden te komen. We stelden vragen als: ‘Wat vinden de leden belangrijk?’’ en ‘Waar willen we naartoe?’. Zo’n vijftig leden bezochten de bijeenkomst. We gingen die dag vooral in op de visie en missie van het cluster.’’

De leden gaven aan drie zaken belangrijk te vinden: elkaar beter leren kennen, meer business genereren binnen en buiten de regio IJmond en tot slot het leveren van toegevoegde waarde, onder andere aan de andere clusters binnen OV IJmond. In die periode werd een commissie binnen het Cluster Zakelijke Dienstverlening opgericht, met acht leden vanuit verschillende disciplines.

Activiteiten
Jaarlijks organiseert het cluster diverse activiteiten. In het voorjaar is dat een kenniscarrousel, bedoeld voor alle leden van de OV IJmond. “We bedenken elk jaar een nieuw thema. Ditmaal is dat voorjaarsschoonmaak”, legt Ruben uit. Tijdens de kenniscarrousel spelen de leden in op actualiteiten, nu is dat bijvoorbeeld de privacywet. Het cluster organiseert vijf workshops. Ondernemers kunnen drie van de vijf workshops uitkiezen en volgen. Deze workshops worden gegeven door leden van de OV IJmond, die het leuk vinden om hun kennis te delen. Op deze manier bieden deze ondernemers toegevoegde waarde voor de vereniging. Op 5 juni staat de volgende bijeenkomst gepland.

Elke najaar wil het cluster een leuke activiteit organiseren voor de leden van het Cluster Zakelijke Dienstverlening. In 2017 organiseerde het cluster de Eendenrally. Deze zogenaamde Ducktrail bevatte verschillende pitstops in de IJmond. “Op zo’n dag ontmoet je leden die je anders niet zo snel spreekt”, weet Ruben.

Samenwerken
Het cluster bestaat uit clusterhoofden van drie verschillende banken. Maar dat hoeft niet te betekenen dat samenwerken onmogelijk is. “We willen af van de kleine eilandjes, de cultuur van vroeger. Laten we samen bekijken hoe we meer business kunnen genereren, en kennis en krachten kunnen delen.”

Ruben doelt op de OV IJmond, maar ook op bedrijven die nog niet lid zijn van de ondernemersvereniging: “Hoe krijgen we meer bedrijven naar de IJmond? We denken zelfs aan een IJmondpitch, zodat start-ups die zich hier willen vestigen hun verhaal kunnen doen”. Het cluster Zakelijke Dienstverlening daagt u uit om mee te denken. Want, weet Ruben, “Samen weten we meer!”

Misschien weet u wel het antwoord op de vraag: hoe genereren we meer business? Heeft u een leuk idee voor een activiteit? Of wilt u een workshop houden? Mail dan naar info@ovijmond.nl met als onderwerp: ‘Cluster Zakelijke Dienstverlening’.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Nieuws:

oktober 2019

Cluster Zakelijke Dienstverlening organiseert: ‘Koken met ondernemers’ op 3 oktober a.s.
Leer elkaar (beter) kennen tijdens een ‘Walking Workshop’ van Topkok René Pluijm!
Net als elk jaar organiseert de cluster Zakelijke Dienstverlening een activiteit speciaal voor bedrijven uit de zakelijke dienstverlening in de IJmond. Om elkaar (nog) beter te leren kennen; en samen nieuwe business aan te boren.
Lees verder

mei 2019

Inspirerende 3e OV IJmond Kenniscarrousel
Het cluster Zakelijke Dienstverlening van de OV IJmond heeft 7 mei jl. een interessante bijeenkomst gehouden in een bijzondere omgeving: de Broedmachine in Beverwijk. Tijdens deze zgn. kenniscarrousel hebben circa 80 OV IJmond-leden en geïnteresseerden via vier interessante workshops ideeën op kunnen doen over ‘goed personeel: vinden & binden’ . Verder was er gelegenheid om een workshop koffie branden te volgen of deel te nemen aan een rondleiding in een bierbrouwerij.
Lees verder

okotober 2018

Cluster Zakelijke Dienstverlening: spannende bourgondische middag
De leden van de cluster Zakelijke Dienstverlening hebben elkaar ontmoet en beter leren kennen tijdens een spannende bourgondische middag. De middag begon bij de Vuurlinie in Beverwijk, waar de ene groep het spel Deadline speelde, terwijl de andere groep naar Fort Zuidwijkermeer in Assendelft vertrok.
Lees verder

juni 2018

Kenniscarrousel zakelijke dienstverlening groot succes
Het cluster Zakelijke Dienstverlening van de OV IJmond heeft 5 juni jl. een succesvolle bijeenkomst gehouden. Tijdens deze Kenniscarrousel hebben circa 100 deelnemers via vijf interessante workshops hun zakelijke kennis kunnen delen en bijspijkeren. OV IJmond kent een negental brancheclusters. Vanuit de overkoepelende organisatie worden deze clusters geënthousiasmeerd om interessante activiteiten te ontplooien. Onder het verenigingsmotto ‘verbinden, behartigen, netwerken en kennis delen’ bleek de door het cluster Zakelijke Dienstverlening opgezette Kenniscarrousel een schot in de roos.
Lees verder

november 2017

Ducktrail avontuur zakelijke dienstverleners
Op 30 november zijn er vanuit Wormer tien eenden, tien Deux Chevaux, met in elk drie of vier leden van het cluster ‘Zakelijke Dienstverlening’ van OV IJmond vertrokken voor een tour door de IJmond. Dit avontuur nam de hele middag in beslag. Voor een enkeling voelde dat als ‘a day in the office’, de meeste deelnemers ervaarden het als een ontspannen ‘dagje uit’. En zo was het ook bedoeld. Het ging er vooral om elkaar in een ontspannen ambiance beter te leren kennen. Missie: zeer geslaagd! Lees verder

mei 2017

Kenniscarrousel 10 mei 2017
Het cluster Zakelijke Dienstverlening van OV IJmond organiseerde op 10 mei een Kenniscarrousel. Bijna 40 ondernemers hebben graag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kort en snel meer kennis te vergaren en te netwerken op een unieke locatie. Op een festivalachtige manier gaven diverse bedrijven van OV IJmond vijf korte en krachtige presentaties. De sessies vonden plaats in het nieuwe SHIP, waardoor het publiek ook gebruik kon maken van rondleidingen door de expositie over de bouw van de sluizen en de bedrijvigheid rondom het Noordzeekanaalgebied.

Goed bezochte bijeenkomst OV IJmond in Witte Theater

Bedrijven zakelijke dienstverlening willen IJmond versterken

 

Tijdens een van die warme nazomerdagen van 2016 druppelen de gasten op 1 september het Witte Theater in IJmuiden binnen. Ze komen voor een brainstormbijeenkomst van het cluster Zakelijke Dienstverlening van OV IJmond. Hosts van deze middag zijn de drie actiefste banken in het werkgebied: de Rabobank, de ING en ABN AMRO. Anders dan de setting doet vermoeden, is de sfeer informeel en valt er nauwelijks een stropdas te bespeuren. Iedereen heeft er zin in om na te denken over de centrale vraag: hoe kunnen wij als dienstverleners de IJmond versterken?

Na een aftrap door Ruben Uitendaal (ING) en OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer gaan de deelnemers in drie groepen uiteen. Jappie van der Heide (Rabobank) leidt een gesprek met ondernemers, die constateren dat het imago van de IJmond verbeterd moet worden. Wellicht gaan we teveel gebukt onder een no-nonsense mentaliteit en schreeuwen we te weinig van de daken hoe mooi en divers ons gebied is. Met behulp van ambassadeurs en door oudere ondernemers als mentoren jongeren te laten helpen, kunnen we het bedrijfsleven in de IJmond een boost geven.

Ook de rol en de verwachtingen van OV IJmond komen aan bod. Een veel gehoorde wens is het creëren van een platform, waarop de ondernemers zichzelf kunnen presenteren en profileren. Hiermee kan OV IJmond bevorderen dat zakelijke ondernemers elkaar werk kunnen gunnen. In de door Simone Teerling (ABN AMRO) geleide groep komt ook naar voren dat het bestuur van OV IJmond zichtbaarder aan lobby naar gemeenten zou kunnen doen, bijvoorbeeld over welke aanbestedingsregels zij hanteren. Samengevat: intern de samenhang bevorderen, extern de lobby uitvoeren.

De conclusie van de middag is veelbelovend: zakelijke dienstverleners willen hun werkgebied de IJmond een impuls geven. Zij zien in dat het imago verbeterd moet worden en willen zich graag beter presenteren naar de steden en regio’s buiten de IJmond. Daarnaast zien de deelnemers mogelijkheden om een platform te creëren en dat OV IJmond hierin een faciliterende rol kan vervullen. Na afloop melden meerdere ondernemers zich spontaan aan om de plannen voor het cluster Zakelijke Dienstverlening een verdere invulling te geven. Begin 2017 zullen de clusterhoofden hierover berichten.

Auteur: Martijn Mewe

19 sept 2016

webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 233 06 902

Volg ons op social media