Samenwerkingsverbanden

Vereniging GreenBiz IJmond

Vereniging GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers en zij helpt ondernemers bij het verduurzamen van het bedrijf en bedrijventerrein. De stappen naar een energiepositief bedrijventerrein en de intentie om dit met elkaar op te pakken, is vastgelegd in de GreenBiz Green Deal. De vervolgstappen zijn onder andere het laten uitvoeren van een energiescan zodat de ondernemer inzicht krijgt in het energieverbruik en de besparingsopties van zijn of haar bedrijf. Ook het faciliteren en stimuleren van het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen (en levering of afname van GreenBiz Energy) en het aanvragen van eventuele subsidie zijn werkzaamheden van de vereniging. Daarnaast geeft zij input vanuit de praktijk door aan de toekomstige generatie (GreenBiz Educatie) bij de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid aan het NOVA College. U kunt hiervoor stageplekken beschikbaar stellen. De aankomende jaren is afval hergebruiken tot grondstof (GreenBiz Circulair) een nieuw thema waar zij zich mee bezighoudt. De vereniging wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt nauw samen met OV IJmond.

De oprichters van de vereniging Greenbiz IJmond

Wil Boots

Wil Boots

“Afval als basis voor groene energie, laten we collectief de cirkel rond maken op ons bedrijventerrein. Het kan, samen sterk, samen duurzaam!”

Jan Boudesteijn

Jan Boudesteijn

“Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze maakt niet uit als we ons maar bewust zijn van de alternatieven.”
Cees Duivenvoorde

Cees Duivenvoorde

“Voor niks gaat de zon op, daar krijg ik nou energie van.”

Hans Weeren

Hans Weeren

“De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij.”

Bedrijventerreinen

De vereniging is werkzaam op zes van de zeven bedrijventerreinen in de IJmond:

  • De Houtwegen / De Waterwegen
  • De Trompet
  • De Kagerweg en De Pijp
  • Uitgeest
  • De Broekerwerf
  • Velsen-Noord / Zeehavengebied IJmuiden

Op elke terrein ondersteunt de vereniging ondernemers en projecten om te verduurzamen, maar ook op het gebied van wetgeving. Op 1 juli 2019 is de wetgeving gewijzigd waardoor ondernemers een keer per vier jaar aan het bevoegd gezag moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Dit geldt voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas op jaarbasis. Een hulpmiddel hierbij zijn Erkende Maatregelen voor verschillende branches.

Meer informatie over de werkzaamheden van de vereniging is te vinden op www.greenbizijmond.nl of volg haar via LinkedIn.

webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 4635 3333

Volg ons op social media