OV IJmond Clusters

Overheid en (semi) publieke diensten

Clusterhoofd:

Vacature

Eerste bijeenkomst maandag 18 november 2019

Maandag 18 november is de eerste bijeenkomst geweest van het Cluster Overheid en semi publieke diensten. Deze bijeenkomst was georganiseerd bij het NOVA college in Beverwijk door Hans Snijders en Fred Mosk. Onder het genot van erwtensoep en een broodje, verzorgd door Partysupport, heeft een eerste nadere kennismaking met elkaar plaats gevonden. Vervolgens is het doel van deze bijeenkomst uiteen gezet. Het doel is te komen tot een gezamenlijke agenda voor de komende periode. Een ieder was vrij om onderwerpen aan te dragen.

Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd: personeelsproblematiek, inkoop en aanbestedingen, duurzaamheid en in het verlengde hiervan inclusieve technologie. De komende periode zal geprobeerd worden om tot één of enkele specifieke opdrachtformuleringen te komen om verder uit te werken. Afgesproken is dat in het voorjaar het cluster opnieuw bijeen komt. De datum zal bepaald worden als een en ander nader is uitgewerkt.

De bijeenkomst is door alle aanwezigen als zinvol ervaren en zij zien dan ook graag een voortzetting hiervan. Mochten leden die de bijeenkomst nu niet hebben kunnen bijwonen er de volgende keer wel bij willen zijn, dan zijn ze uiteraard van harte welkom.

Fred Mosk

webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 4635 3333

Volg ons op social media