Samenwerkingsverbanden

Techport

In de regio Techport (Amsterdam / IJmond) zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: de maakindustrie, onderhoud, energie en offshore.

Techniek Campus Techport

Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. De Techniek Campus Techport stemt sinds 12 december 2013 de activiteiten op elkaar af. De Techniek Campus in de IJmond is een initiatief van Tata Steel, Zwart Techniek, de gemeente Velsen en het ROC Nova College.  Inmiddels is het samenwerkingsverband gegroeid en wordt er met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds gewerkt aan technisch toponderwijs. Er komt een betere aansluiting tussen de verschillende niveaus en het onderwijs wordt afgestemd op regionale behoeften.

Scholen en bedrijven

Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven die zich hebben verengid onder de naam Techport Industries. De  scholen zijn de vmbo-scholen Technisch College Velsen en Kennemer College, het ROC Nova College voor mbo en de hbo-scholen Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

Vier actielijnen

De activiteiten van de Techniek Campus Techport zijn onderverdeeld in de actielijnen Kiezen voor Technologie, Leren in de Techniek, Werken in de Techniek en Innoveren. Informatie over ambities en concrete activiteiten vindt u in de folder Sterker technisch onderwijs en meer innovatiekracht.

Voor meer informatie: www.techport.nl

webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 4635 3333

Volg ons op social media