Horeca, Toerisme en Cultuur

Dit cluster wordt aangestuurd door:

Bernard Lensink

Cluster Horeca, Toerisme en Cultuur: ‘Onze regio heeft zoveel te bieden’

 

De IJmond beschikt over ondernemers die uiteenlopende diensten verlenen. OV IJmond heeft binnen de vereniging een cluster Horeca, Toerisme en Cultuur. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?

Terras
De zon schijnt uitbundig en hotelgasten van Landgoed Duin & Kruidberg hebben een plekje gevonden op het terras. Bernard Lensink, general manager van hotel/restaurant/brasserie Landgoed Duin & Kruidberg: ‘We hebben drukke dagen achter de rug met onder andere onze eigen jaarlijkse Pinksterjaarmarkt die hier weer plaats heeft gevonden’. Toch heeft hij weinig tijd om uit te rusten. Er staan al diverse activiteiten gepland en tijdens het interview geeft Bernard aanwijzingen aan de medewerkers.

Hij heeft een lange achtergrond in de horeca en is sinds 2006 werkzaam binnen Landgoed Duin & Kruidberg. ‘Van puur zakelijk, zoeken we nu steeds meer ook de vrijetijdsmarkt op’. Naast deze werkzaamheden is hij actief bij Velsen-, Haarlem- en IJmond Marketing en heeft hij diverse besprekingen gehad met de gemeenten over de ‘visie 2025’. Daarnaast is hij in totaal zes jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Velsen geweest. Momenteel zit hij in een aantal overlegorganen, zoals van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, bestuur Duinenfonds en bestuur Bezoekerscentrum de Kennemerduinen. De liefde voor deze regio zit dan ook diep. ‘Dit is een schitterende stukje Nederland’.

Bestuur
De organisatie Landgoed Duin & Kruidberg is al lang lid van OV IJmond. Het Nieuwjaarsdiner van de OV IJmond vindt elk jaar plaats op Landgoed Duin & Kruidberg. Bij één van die diners heeft OV IJmond voorzitter Ton van der Scheer Bernard benaderd. Uiteindelijk is hij tot bestuurslid en voorzitter van het cluster Horeca, Toerisme en Cultuur binnen de OV IJmond benoemd. Binnen het bestuur is hij Portefeuillehouder Diensten van de clusters Zakelijke Dienstverlening, Retail/Handel, Toerisme, Horeca & Cultuur, Overheid/Semipublieke sector.
Bernard zet zich graag in voor de vereniging. ‘Ik vind het belangrijk om ervaring en kennis te delen. We hebben een actieve vereniging met interessante bedrijven en activiteiten. Zo is  Zakelijke Dienstverlening* een actief cluster dat leuke activiteiten organiseert, zoals de Ducktrail.

Calimero-syndroom
Het cluster heeft als doel het op de kaart zetten van deze regio. Bernard vindt dat de IJmond gebukt gaat onder ‘het geweld van Haarlem en Amsterdam’. ‘Deze regio heeft zo ontzettend veel te bieden, maar heeft last van het Calimero-syndroom’. Ik kom zelf uit Amstelveen, maar vind het hier prachtig. Het rauwe van IJmuiden, de bijzondere skyline door de industrie, de bouw van de Nieuwe Zeesluis. Daar doen we nog te weinig mee’.

Hij licht toe waarom deze regio potentie heeft: ‘We hebben een schitterende kust, mooie duingebieden, fantastisch mooi achterland met landgoederen, goede bereikbaarheid, vlakbij Schiphol en een schitterend fietsgebied’. Hij denkt dat er te weinig uitgehaald wordt, met name met betrekking tot dagjes- en verblijfstoeristen. ‘Daar mag best wat meer aandacht aan besteed worden’.

Fragmentatie
Fragmentatie is volgens hem de reden van het Calimero-syndroom. Doordat meerdere gemeentes zich bezig houden met hetzelfde thema en gebied, ontstaan er verschillende inzichten. ‘Momenteel proberen we vooral draagvlak te creëren om dit gebied beter als een geheel te positioneren’. Er ligt al een beleidsdocument klaar, speerpunten zijn vastgesteld. ‘Er gebeurt nog veel lokaal, dat kan meer regionaal. Met als uiteindelijke doelstelling nationaler en misschien zelfs internationaler opereren’.

Bernard legt uit dat vertrouwen in elkaar belangrijk is. ‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt, maar als het een keer minder goed gaat kun je elkaar ook business gunnen en samenwerken’. Hij neemt opnieuw als voorbeeld het cluster Zakelijke Dienstverlening. ‘De banken die onder andere daarin zijn verenigd zijn niet elkaars concurrent, maar jagen binnen de OV IJmond samen hetzelfde doel na. Voor Horeca en Retail is dat een mooi streven, want nu gebeurt dat naar mijn mening nog te weinig’.

Toegevoegde waarde
Bernard denkt dat er meer uit de ondernemersvereniging gehaald kan worden. ‘Onbekend maakt onbemind. Het zou mooi zijn als meer leden zich bij Retail aansluiten, want dan is het eenvoudiger om te werken vanuit gezamenlijke belangen en doelen’. Daarnaast denkt hij aan combinaties met andere verenigingen, omdat de bedrijven hetzelfde doel hebben.
Het cluster kijkt ook naar samenwerking met andere clusters, zoals het Cluster Overheid en Semi-Publieke Diensten. Bernard is momenteel met Hans Snijders in gesprek over een horeca-opleiding. ‘Zelf ben ik begin jaren ’90 met de Hotelschool gestart, de technische dingen die wij destijds leerden zijn nu op achterhaald’. Er is iets nodig wat het geheel in beweging zet, nu is dat de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Er komt een andere sense of urgency en dat is heel positief’.

Actieve leden
OV IJmond is een grote vereniging. Bernard vindt het belangrijk dat er meer leden bijkomen die zich actief inzetten. ‘Als we nog meer enthousiasme en saamhorigheid kunnen creëren, dan kunnen daar heel mooie dingen uitkomen’. Hij verwacht wel dat er wat tijd overheen zal gaan. ‘Veranderingen hebben tijd nodig’.

Een manier om actieve nieuwe leden te werven is door het aandragen van een nieuw lid door een bestaand lid. Ambassadeurs weten wat voor persoon zij aandragen en deze komen ‘warm’ de OV IJmond binnen. Bernard legt uit: ‘Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Niet alleen halen, maar zelf ook actief bijdragen’. Actief bijdragen aan de OV IJmond zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Het is het waard, want de regio heeft heel veel te bieden.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?