OV IJmond Clusters

Transport en Logistiek

Clusterhoofd:

Hans Blauwen – Middelkoop Beverwijk BV

Theo Koster – Araneo Magna

 


Interview met Theo Koster

‘Ik heb het geluk gehad dat ik bij veel bedrijven in de keuken heb mogen kijken’

Met ruim 500 ondernemende leden is de OV IJmond een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaalgebied en de Metropool Amsterdam. Om de belangen te behartigen, te verbinden, kennis te delen en te netwerken voor de verschillende sectoren hebben we die opgesplitst in meerdere clusters. Van bouw-, infra- en installatiebedrijven tot horeca, toerisme en cultuur en zakelijke dienstverlening. Met twee nieuwe bestuursleden in onze ondernemersvereniging is het tijd om de clusters opnieuw tegen het licht te houden. Wie zijn we, waar staan we voor en wat doen we? Middels het interviewen van leden en aanjagers van de clusters brengen wij u op de hoogte. Vandaag deel één met Theo Koster van cluster Transport & Logistiek.

Wie is Theo?

Theo heeft in zijn loopbaan veel bedrijven van binnen gezien, kent daardoor veel mensen en is een verbinder pur sang. Zijn toegevoegde waarde laat hij ook in de naam van zijn bedrijf terugkomen, ‘Araneo-Magna’, wat zoiets betekent als ‘groot netwerk’. Zo was hij zestien jaar adjunct hoofdredacteur van industriebladen bij Wolter Kluwer en van het PolyTechnisch Tijdschrift bij ten Hagen & Stam en werkte hij ongeveer dezelfde aantal jaren voor FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Nu is hij zelfstandig ondernemer, relatiemanager bij Techport, voorzitter bij IJPOS, bestuurslid van OV IJmond en voorzitter van RTV Seaport. Zijn doel is om met zijn netwerk in de Nederlandse Maakindustrie te verbinden, te innoveren en te versnellen. Zodat technologische innovaties versneld ingezet worden om allerlei maatschappelijke issues op te lossen, die de veiligheid, gezondheid en welzijn van de mens verbeteren.

‘Ik geloof, dat we met z’n allen een betere wereld moeten creëren en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.’

Wat wil het cluster Transport & Logistiek bewerkstelligen?

Theo: ‘Op initiatief van de Gemeente Beverwijk heb ik zo’n twaalf ondernemers uit de transport en logistiek bij elkaar mogen brengen in een informeel netwerk. Het klikte en zij hebben met elkaar een toekomstplan opgesteld. En omdat zij het plan met elkaar ook daadwerkelijk willen uitrollen, kwam het voorstel op tafel om dit informele netwerk onder te brengen bij OV IJmond, cluster Transport en Logistiek.’

‘Hans Blauwen (van Middelkoop, red.) trekt het cluster van OV IJmond en is ook actief in het informele netwerk. Dus er ontstond snel een klik om op die manier samen sterker te staan in vraagstukken als het werven van personeel via het nog op te richten platform ‘Samenwerven.nl’, het gezond houden van de sector, opleidingen, bereikbaarheid, het terugdringen van emissies en de businessmodellen die daarbij horen. Vijf leden hebben al de overstap gemaakt van het informele netwerk transport naar het OV IJmond cluster. Het informele netwerk van transport bestaat uit twaalf bedrijven, die, voordat zij zich bij OV IJmond aansloten, al een roadmap gemaakt hebben met een missie, doelstellingen en activiteiten.’

De clusterleden benutten met het lidmaatschap van OV IJmond niet alleen de basiselementen, zoals de kennissessies, bijeenkomsten en activiteiten. Ze kunnen daar bovenop gezamenlijk projecten starten, specifiek gericht op de groep transporteurs. Bijvoorbeeld door vier keer per jaar bij elkaar te komen. ‘Je hebt er alleen wat te zoeken als 80% van je omzet uit transport komt’, aldus Koster. ‘Transporteurs praten het liefst met transporteurs, bijvoorbeeld over emissieverlaging en het oplossen van knelpunten in de regio. Er zit een ander soort energie in.

‘Ik geloof in het overstijgende van OV IJmond, om de regio te versterken en dat daarnaast de clusters met elkaar een jaaragenda maken.

Heb je een voorbeeld van een recente ontwikkeling?

‘De beschikbaarheid van personeel heeft momenteel de hoogste prioriteit. Eén van de dingen, die we willen is de opleiding Transport en Logistiek van het Nova College van Hoofddorp naar Beverwijk halen. Hierin maken we nu serieuze stappen. Daarnaast hebben partijen de koppen bij elkaar gestoken om een platform te lanceren waarop transportbedrijven zich presenteren om chauffeurs te werven’ (Samenwerven.nl, red.). ‘Bovendien’, zo vervolgt Theo, ‘is het in je eentje heel anders aankloppen bij Rijkswaterstaat dan met een achterban van twintig bedrijven uit de regio, als het bijvoorbeeld gaat om slecht afgestelde stoplichten of het openstellen van calamiteitenlussen bij de tunnels.’

Hoe start 2022 voor cluster Transport en Logistiek?

Bij de eerstvolgende bijeenkomst van het cluster Transport en Logistiek worden de plannen gedeeld en verrijkt met de ideeën van leden die al eerder in dit cluster zaten. De bedoeling is dat de leden vier keer per jaar bij elkaar komen en dat er kennissessies en dergelijke komen met interessante sprekers uit het werkgebied. ‘De ondernemers moeten het hebben van hun zelforganiserende vermogen’, zegt Theo. ‘Ze komen niet in een gespreid bedje, ze moeten zelf sturen en een plan maken.’ Om er filosofisch aan toe te voegen: ‘Als je een schip wil bouwen, verzamel geen mensen om hout te verzamelen en ken ze geen taken en werk toe. Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee. (spreuk: Antoine de Saint-Exupery). Alle praktische dingen komen later wel.’ Koster besluit: ‘Feit is dat OV IJmond deze groep regionaal sterker maakt en er zijn nu momenten waarop de transporteurs elkaar ontmoeten. Natuurlijk moeten zij onderling in de markt blijven concurreren, maar het is goed als zij binnen de vereniging op strategisch niveau thema’s mét elkaar gaan oppakken.’

Door: Brigitte Schiering/Content4Bizz

november 2021

webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 4635 3333

Volg ons op social media