Transport en Logistiek

Clusterhoofd:

Hans Blauwen – Middelkoop Beverwijk BV

Cluster Transport en Logistiek
Belangenbehartiging zonder driedelig pak

 

De IJmond beschikt over ondernemers die uiteenlopende diensten verlenen. OV IJmond heeft binnen de vereniging een cluster Transport en Logistiek. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?

Lidmaatschap
Hans Blauwen runt sinds 1984 samen met zijn vrouw het familiebedrijf Middelkoop. Het transportbedrijf bestaat volgend jaar 115 jaar. Hans was lid van Industriegroep IJmond voordat deze fuseerde met OV IJmond. Op aanraden van zijn adviseur, en met enige tegenzin. ‘Ik heb altijd geroepen: dat is niets voor mij. Mannen in driedelig pak, daar zag ik mijzelf niet bij zitten’, aldus Hans. Natuurlijk draagt hij weleens een pak, maar alleen als de gelegenheid daar om vraagt. Hij zag wel voordelen in netwerken en belangenbehartiging naar de overheid toe. Daarom werd hij lid van de Industriegroep IJmond die later werd opgenomen in OV IJmond.

‘In een informele sfeer met elkaar in contact komen, daar zie ik voordelen in. Als er een klik is kunnen daar leuke dingen uit komen.’ Op aandringen van Ton probeert hij aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van OV IJmond. Netwerken en het opdoen van kennis en informatie vindt hij belangrijk. Hans stak in het verleden veel tijd in bestuursfuncties bij verenigingen. Momenteel is hij actief als voortrekker van het cluster Transport en zet zich in voor de bereikbaarheid, logistiek en transport binnen de IJmond.

Informele sfeer
‘Bij grote verenigingen bestaat het risico dat ondernemers minder effectief kunnen netwerken. Daarom is het goed dat er clusters zijn opgericht.’ Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige bijeenkomsten met een informele sfeer. ‘Op die manier is de kans op een goed gesprek het grootst. Anders krijgt iemand met de grootste mond al snel de aandacht.’ Hans vindt een klik tijdens een gesprek erg belangrijk.

Het Noordzeekanaal speelt een rol bij de diversiteit van de OV IJmond bijeenkomsten. ‘Wat is dat toch met het kanaal? Het is niet moeilijk om van noord naar zuid te komen en andersom, ongeacht het vervoer.’ Bij een bijeenkomst in bijvoorbeeld IJmuiden zijn er minder ondernemers vanuit Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord. Diversiteit van ondernemers en een balans tussen ‘jong en meer ervaren’ zorgen er volgens Hans voor, dat de bijeenkomsten er niet steeds hetzelfde uitzien.
Hans ziet veel voordelen in de belangenbehartiging naar de overheid. ‘De grootte van OV IJmond zorgt voor een makkelijkere ‘ingang’ bij de overheid dan een kleinere werkgeversvereniging. En niet te vergeten, de bevlogenheid van Ton van der Scheer speelt daar een grote rol bij.’

Bereikbaarheid
Het cluster Transport en Logistiek was actief bij de sluiting van de Velsertunnel en het project IJmond Bereikbaar. De leden van het cluster onderstreepten het belang om voor uitvalswegen en alternatieve routes te zorgen. De samenwerking verliep voorspoedig. ‘Vooral de samenwerking met Rijkswaterstaat en plaatselijke overheid was heel goed.’ Niet alleen de bedrijven binnen het cluster Transport en Logistiek werkten samen, maar ook overheidsinstanties en andere bedrijven. Toch is Hans is van mening dat het cluster nog meer het verschil had kunnen maken.

Hij noemt als voorbeeld ‘IJmond Bereikbaar’. Dat project had als doelstelling om mensen uit de auto te krijgen en de bereikbaarheid in de regio te vergroten. Samen met Cees Duivenvoorde van DSE Automatisering bracht Hans een offerte uit voor elektrische pendelbussen. Deze zouden van en naar de industrieterreinen en de bedrijven in de IJmond gaan rijden. Mensen met een achterstand in de arbeidsmarkt zouden de bussen kunnen besturen. Dat plan kreeg uiteindelijk geen doorgang. De IJmond shuttle werd wel geïntroduceerd.

Verkeer
Dat er niet gekozen werd voor elektrische bussen had te maken met het budget. Hans herhaalt wat er tegen hem werd gezegd: ‘De subsidiepot is niet groot genoeg om jullie plan uit te voeren.’ Jammer, vindt hij. Tegelijkertijd een leermoment en een ervaring rijker. Hans noemt nog een aantal kleinere projecten, zoals verkeerssituaties die zorgden voor problemen. Het cluster Transport en Logistiek zorgde ervoor dat deze werden opgepakt.

‘Bij de plannen voor de A8-A9 zullen we als cluster met de gemeentes gaan overleggen. Doel is om de doorstroming zo optimaal mogelijk te krijgen.’ Bij het A8-A9 project ziet Hans mogelijkheden op een samenwerking met andere clusters, zoals Retail/Handel en Haven/Maritiem/Visserij en Visgroothandel. Bij belangenbehartiging denkt Hans aan deze regio en zelfs daarbuiten. Als het aan het cluster ligt, dus niet in driedelig pak.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Uitnodiging Presentatie Circulair ondernemen op 29 januari 2020

Beste leden van de clusters Haven en Logistiek,

Zoals u weet is de ontwikkeling van circulaire economie en de daarbij behorende bedrijfsactiviteiten “booming business”.
Wij als clusters Haven en Logistiek dagen u graag uit om de aansluiting niet te gaan missen!

In oktober hebben we een eerste succesvolle sessie gehad met een beperkt aantal leden. De reden was dat we dit op een te korte termijn hadden geregeld.
De leden die aanwezig waren hebben enthousiast gereageerd. Gezien dat enthousiasme nodigen wij u uit voor een presentatie over circulair ondernemen op woensdag 29 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur

Wij hopen dat de opkomst substantieel hoger is dan in onze eerste sessie. Waarom hopen we op een hoge opkomst?
Dat heeft er mee te maken dat we ca. 10 bedrijven nodig hebben om de (door het ministerie) gesubsidieerde cursus van 3 dagen verdeeld over 3 sessies door te kunnen laten gaan.
Met een minimale financiële bijdrage van uw kant en voldoende deelname doen de deelnemers die inschrijven mee aan de ontwikkeling en kansen van de circulaire economie!

Aanmelden via https://ovijmond.nl/agenda/clusters-haven-logistiek-presentatie-over-circulair-ondernemen/

Graag zien we u op 29 januari!

Met vriendelijke groet,

Clusters Haven & Logistiek,
Anne Dekker
Hans Bl

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?