OV IJmond:
een heel grote speler

Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden!

We houden onze omgeving in de gaten en hebben dan ook nauw contact met:

 • de IJmond Gemeenten alsmede Uitgeest
 • Provincie
 • Amsterdam Economic Board
 • Economisch Forum Holland boven Amsterdam
 • AYOP
 • Amports
 • Ondernemersverenigingen rond het Noordzeekanaalgebied (zoals verenigd in DNA, De Noordzeekanaal Alliantie)
 • Industriekring Haarlem ( IKH)
 • VNO/NCW
 • Projectbureau NZKG

Beleidsstandpunten OV IJmond

Het bestuur heeft 10 beleidsstandpunten geformuleerd.

Bestuur

v.l.n.r.: oud bestuurslid Henno van Horssen, oud bestuurslid Wim Cox, Just Ritskes, Leen Wisker, oud bestuurslid Brigitte Paulissen, oud secretaresse Ingrid Schuijt, Dionne Ruurda, Vincent Klopper, Theo Koster. George Smits ontbreekt.  

Het bestuur bestaat uit:

 • Leen Wisker: Voorzitter (Externe betrekking, Regioclusters, commissie Communicatie)
 • George Smits: penningmeester
 • Vincent Klopper: Secretaris/Portefeuillehouder activiteiten (commissies Evenementen, Nieuwe Leden, Kennisdeling)
 • TBD: Portefeuillehouder Bouw & Industrie (clusters Bouw/Infra/Installatie, Maakindustrie, Techport)
 • Just Ritskes: Portefeuillehouder niet-sector gebonden clusters (Cluster Jong, Commissie Bedrijventerreinen, IJmond bereikbaar, Greenbizz)
 • Theo Koster: Portefeuillehouder Haven & Transport (clusters Haven/Maritiem, Visserij, Transport/logistiek)
 • Dionne Ruurda: Portefeuillehouder Communicatie
 • TBD: Portefeuillehouder Externe betrekkingen

Adviescommissie jonge/startende ondernemers

De adviescommissie bestaat uit leden van OV IJmond die hebben aangeboden om (in eerste instantie) op  vrijwillige basis jonge/startende ondernemers te begeleiden. Zij bieden de ondernemers 3 sessies aan om te sparren en te bepalen waar de ondernemer staat. Als dit bevalt dan kunnen er tussen de partijen eventueel afspraken worden gemaakt over coaching en eventuele betaling.

Leden:

Egbert Wilmink – Wilmink Holding/LinkedIn: Egbert Wilmink | LinkedIn/Email: egbertwilmink@me.com

Leen Wisker – Total in Support /voorzitter OV IJmond/LinkedIn:  Leen Wisker | LinkedIn/Email: Leen@totalinsupport.com

Peter Wijnands – Q-Impact/LinkedIn: Peter Wijnands | LinkedIn/Email: peter.wijnands@q-impact.com

Vincent Klopper – Office Projects/Secretaris OV IJmond/LinkedIn: Vincent (eigenaar Office Projects) Klopper | LinkedIn/Email: Vklopper@officeprojects.nl

Will Capelle – Cappelle Beheer/LinkedIn: Will Cappelle | LinkedIn/Email: cbeheer@kpnmail.nl

Raad van Advies

Adviseurs:

 • Ton van der Scheer – oud voorzitter
 • Peter van de Meerakker – Zeehaven IJmuiden
 • Jim Iskes – Iskes Tugs
 • Michel Moeijes – Tanger Advocaten

Commissies

Bedrijventerreinen:

Vacature

Communicatiecommissie:

Dionne Ruurda

Susanne Meeuwissen

Ton van der Scheer

Leen Wisker

Marco Bleeker

Egbert Wilmink

Richard Kitzmann

Programmacommissie:

Vincent Klopper

Susanne Meeuwissen

Rose-Marie Meeuwissen

Tim van Zeben

Ron Mellies

Rik Smit

Kascommissie:

Cees Duijn

Wilfried Geurts

Jasper Tasseron

Voor een overzicht van de diverse clusters verwijzen wij u naar het keuzemenu op de website.

OV IJmond logo

Organogram OV IJmond: volgt

Portefeuilles extern:

De externe portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • (Regionaal ) Economisch Overleg
 • Visie/Uitvoeringsprogramma 2040 NZKG
 • Milieudialoog, klimaatakkoord
 • IJmond bereikbaar, mobiliteit, A8-A9, Velserverbinding, snelboot verbinding Ijmuiden – Amsterdam centrum
 • Techport
 • MRA / AEB
 • Realisatie Energiehaven
 • Realisatie Nieuwe Zeesluis
 • Revitalisatie/herinrichting Meubelboulevard, Wijkermeer en de Pijp
 • MIRT NW Amsterdam en afwaarderingsplannen Coentunnelweg
 • Energietransitie
 • Overgang naar Circulaire (en betekenisvolle) economie
 • Arbeidsmarkt, scholing

Portefeuilles intern:

De interne portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Integreren concepten als GreenBiz en Techport Industries
 • Opzetten Thema programma
 • Invullen clusterconcept met speciale aandacht voor cluster Jong
 • Organisatie regioborrels en bedrijfsbezoeken
 • Planning evenementen
webdesign development
OV IJmond logo
OV IJmond logo

Menu

Contactgegevens

OV IJmond
Meubelmakerstraat 27
1991 JD Velserbroek

T 06 – 4635 3333

Volg ons op social media