OV IJmond:
een heel grote speler

Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden!

We houden onze omgeving in de gaten en hebben dan ook nauw contact met:

 • de IJmond Gemeenten alsmede Uitgeest
 • Provincie
 • Amsterdam Economic Board
 • Economisch Forum Holland boven Amsterdam
 • AYOP
 • Amports
 • Ondernemersverenigingen rond het Noordzeekanaalgebied (zoals verenigd in DNA, De Noordzeekanaal Alliantie)
 • Industriekring Haarlem ( IKH)
 • VNO/NCW
 • Projectbureau NZKG

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Ton van der Scheer: Voorzitter (Externe betrekking, Regioclusters, commissie Communicatie)
 • Leen Wisker: Vicevoorzitter/penningmeester
 • Vincent Klopper: Secretaris/Portefeuillehouder activiteiten (commissies Evenementen, Nieuwe Leden, Kennisdeling)
 • Henno van Horssen: Portefeuillehouder Bouw & Industrie (clusters Bouw/Infra/Installatie, Maakindustrie, Techport)
 • Bernard Lensink: Portefeuillehouder Diensten (clusters Zakelijke dienstverlening, Retail/handel, Toerisme, Overheid/publiek)
 • Just Ritskes: Portefeuillehouder niet-sector gebonden clusters (Cluster Jong, Commissie Bedrijventerreinen, IJmond bereikbaar, Greenbizz)
 • Ton van der Scheer beheert voorlopig de portefeuille Haven & Transport (clusters Haven/Maritiem, Visserij, Transport/logistiek).

Raad van Advies

Adviseurs:

 • Peter van de Meerakker – Zeehaven IJmuiden
 • Jim Iskes – Iskes Tugs
 • Michel Moeijes – Tanger Advocaten

Commissies

Bedrijventerreinen:

Vacature

Communicatiecommissie:

Brigitte Schiering
Dionne Ruurda
Ton van der Scheer
Marco Bleeker
Ingrid Schuijt

Programmacommissie:

Vincent Klopper
Hans Weeren
Wim Cox
Bas Dortmund

Kascommissie:

Ad Hendrikse                        George Smits                          Hans van der Linden

Voor een overzicht van de diverse clusters verwijzen wij u naar het keuzemenu op de website.

OV IJmond logo

Organogram OV IJmond

Portefeuilles extern:

De externe portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • (Regionaal ) Economisch Overleg
 • Visie/Uitvoeringsprogramma 2040 NZKG
 • Milieudialoog, klimaatakkoord
 • IJmond bereikbaar, mobiliteit, A8-A9, Velserverbinding, snelboot verbinding Ijmuiden – Amsterdam centrum
 • Techport
 • MRA / AEB
 • Realisatie Energiehaven
 • Realisatie Nieuwe Zeesluis
 • Revitalisatie/herinrichting Meubelboulevard, Wijkermeer en de Pijp
 • MIRT NW Amsterdam en afwaarderingsplannen Coentunnelweg
 • Energietransitie
 • Overgang naar Circulaire (en betekenisvolle) economie
 • Arbeidsmarkt, scholing

Portefeuilles intern:

De interne portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Integreren concepten als GreenBiz en Techport Industries
 • Opzetten Thema programma
 • Invullen clusterconcept met speciale aandacht voor cluster Jong
 • Organisatie regioborrels en bedrijfsbezoeken
 • Planning evenementen