Algemene ledenvergadering 23 mei 2019: ontwikkelingen binnen de vereniging en de regio


27 mei 2019

Op 23 mei werd de jaarlijkse ALV gehouden in Chateau Marquette. Zoals elk jaar was het weer een zonnige dag. De ondernemers werden buiten ontvangen met een drankje op het terras. Voorzitter Ton van der Scheer ging tijdens de vergadering in op de ontwikkelingen binnen OV IJmond en de regio. Vervolgens genoten de aanwezigen van een voortreffelijk diner in een prachtige omgeving.

Veel ondernemers kwamen naar Chateau Marquette om nieuwe contacten op te doen en een praatje te maken met bekenden. Omstreeks zes uur opende Ton van der Scheer de Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden Marit Bakker, Vincent Klopper en Ernst de Haas konden niet aanwezig zijn bij deze vergadering.

Hierna ging Ton in op het rooster van aftreden. Vincent Klopper stelde zich opnieuw verkiesbaar en werd ter plekke herkozen. Ernst de Haas trad af na een periode van tien jaar. De leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgedragen kandidaat Henno van Horssen, programmamanager van Techport. Techport zet zich in om de aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Verder houdt Techport zich samen met het MKB bezig met innovatie, o.a. in de proeffabriek Smart Maintenance.

Just Ritskes van GraphicSign heeft zich aangemeld om het bestuur te versterken. Ton is blij met dit aanbod: Just komt meedraaien in het bestuur en zal voorlopig taken van Marit overnemen.

Daarna ging Ton in op het bestuurlijk jaar 2018/2019. De beleidsvisie OV IJmond 2022 ‘De kracht van het collectief’ kwam aan bod met het zgn. Reversed Leadership Pyramid model: de vereniging versterken vanuit de basis. Binnenkort zal er weer een enquête onder de leden worden gehouden. Aan de hand van de uitkomst zal het beleid worden aangepast waar nodig.

De ontwikkelingen in de regio kwamen aan bod. Overheden leunen steeds meer op ondernemers. Het is belangrijk om goed op de hoogte te blijven wat er speelt en te ageren als het botst bij zaken als het energie-akkoord, bereikbaarheid en circulariteit. Ton roemde de samenwerking van de tuinders in Heemskerk: er worden mooie producten geteeld in Heemskerk en door samenwerking tussen de tuinders worden de producten beter verhandeld. Tulpen uit Heemskerk is een product geworden. Hetzelfde gebeurt in IJmuiden waar de promotie van de Noorzeevis uit IJmuiden in volle gang is. Hierdoor komt onze regio positief in het nieuws als tegenwicht voor alle negativiteit momenteel rond de milieu en gezondheidskwesties bij het maken van staal.

De bestuursleden zijn portefeuillehouder van de diverse clusters. Bernard Lensink beheert de portefeuille diensten, waar o.a. de cluster Zakelijke dienstverlening onder valt. Deze cluster is zeer actief en heeft onlangs voor de derde keer een inspirerende Kenniscarrousel gehouden. Bernard is tevens actief in de stuurgroep van de Ondernemersverkiezing Noord-Holland. Dit keer werd Rigo verffabrieken uit IJmuiden 2e en werd Microtechniek uit Beverwijk, winnaar van onze IJmond Onderneemt Award 2018, hier de triomfantelijke winnaar in de categorie MKB midden. Een zeer mooie prestatie en een opsteker voor onze regio. Bernard riep de leden op om met ideeën en feedback te komen.

Cluster Jong is onlangs vernieuwd: tijdens een positief overleg hebben zich 4 leden aangemeld om activiteiten te organiseren, 6 leden zijn bereid om hen te ondersteunen. De eerste activiteit vindt plaats op 26 juni a.s.: Actie met cluster Jong!

Greenbiz, bedrijventerreinen en bereikbaarheid passeerden de revue. Greenbiz Energy, een lokale energie markt in het havengebied van Beverwijk en Velsen, is onlangs van start gegaan. De BIZ (Bedrijven Investerings Zone) biedt kansen voor bedrijventerreinen. IJmond Bereikbaar houdt zich actief bezig met de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio.

Een aantal Beverwijkse transportbedrijven organiseert op zaterdag 15 juni a.s. het evenement: ‘Transport & Logistiek altijd in beweging’ aan de Breestraat in Beverwijk. Op deze dag is er volop aandacht voor voertuigen, o.a. oldtimers, trekkers en de nieuwste vrachtauto’s en de veelzijdigheid van werken in transport & logistiek. Extra is dat ook onderwijs en de detailhandel hierbij aanhaken.

Na het financiële gedeelte en de vragen was het tijd voor een heerlijk diner in en rondom het kasteel. Ook deze keer was het een geslaagde Algemene Ledenvergadering bij kasteel Marquette, met ruime aandacht voor de ontwikkelingen binnen de vereniging en de regio.

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?