OV IJmond Nieuws

Cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven: ‘Je kan wel wat roepen, maar dan gebeurt er niets’

Algemene introductie
OV IJmond heeft verschillende clusters. Die bestaan uit leden die iets delen: ze zijn net gestart of jong van geest (OV IJmond Jong), delen een sector (zoals Maakindustrie en Retail) of verlenen een dienst (Zakelijke Dienstverlening). Ditmaal aandacht voor het cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven, waar ongeveer honderd leden onder vallen.  Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan? 


Het Cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven wordt getrokken door de volgende OV IJmondleden: Peter van Gelder (Van Braam-Minnesma en Holleman Santpoort), Chiel Rengers (Sweco Nederland B.V.), Jos Admiraal (Van der Wal Groep), Rob van Doorn (Infra Consult Van Dooren BV) en Jan Spigt van SBM BV (Spigt Bouw Management).

Het interview met Peter van Gelder (links op de foto) en Chiel Rengers (rechts op de foto) heeft uiteindelijk plaatsgevonden bij Van Braam-Minnesma. Deze Zaanse zelf ontwikkelende aannemer biedt maatwerk op het gebied van nieuwbouw, renovatie en restauratie. Van Braam Minnesma is onderdeel van Thunissen-groep, werkzaam binnen Noord- en Zuid-Holland. ‘Ik zeg liever groot Amsterdam en de IJmond’, voegt van Gelder toe.

Trekkers cluster

Rengers vertegenwoordigt Sweco (voormalige Grontmij), locatie Alkmaar. Dat is een advies- en ingenieursbureau met opdrachtgevers in de IJmond. Rengers is woonachtig in Beverwijk en kent van Gelder vanuit de ondernemersvereniging. Beide leden zijn meerdere jaren lid van de OV IJmond. Rengers en van Gelder trokken al met elkaar op tijdens recepties en bijeenkomsten van de ondernemersvereniging en van der Scheer vroeg beide heren om het cluster te trekken. In 2015 heeft het cluster een themabijeenkomst georganiseerd.

Zowel van Gelder als Rengers vinden de OV IJmond een actieve vereniging waarbij veel activiteiten worden georganiseerd, terwijl er niets ‘moet’. ‘We weten elkaar te vinden. Het levert misschien niet direct werk op, maar in elk geval nieuwe contacten’, aldus van Gelder. Bij die activiteiten moeten wel keuzes gemaakt worden: ‘veel van de bijeenkomsten vinden plaats buiten de Zaanstreek, dan is het lastiger om daar tijd voor vrij te maken’. ‘Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er geen overkill ontstaat en dat er iedere week een OV IJmond activiteit gepland staat’, meent Rengers. Zowel het thema als de locatie dragen bij aan het wel of niet bezoeken van een activiteit. ‘De kracht van de vereniging is de vrijblijvendheid. Soms ga je wel ergens heen, soms niet. Vaak kom je even kort bij elkaar om bij te praten, elkaar weer even te zien’.

Doelstellingen

De doelstellingen van het cluster zijn: het bij elkaar brengen van bedrijven en laten aanhaken van de achterban, elkaar vinden en weten wat diegene doet. ‘We willen gezien worden als een serieuze gesprekspartner. Als aanbestedingen bijvoorbeeld veranderen, dan blijf je daarvan op de hoogte, of dan kunnen we zienswijzen inbrengen.’

In de tussenliggende periode tot nu toe hebben de trekkers van het cluster geprobeerd om nieuwe activiteiten te organiseren, maar door omstandigheden zijn die niet van de grond gekomen. Vorig jaar heeft het cluster nog geprobeerd een themabijeenkomst te organiseren met als onderwerp ‘energietransitie’. ‘Dat is nog steeds actueel, maar moeten we dan niet verder kijken naar circulariteit? Want klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit zijn aparte thema’s. Daarin hadden we ook een sessie om lean en BIM (bouw en informatiemanagement) te organiseren. Maar is die behoefte er wel? En wat is de behoefte nu?’, vraagt Rengers zich af. ‘Je hebt een club, en daar zitten een paar grote bedrijven bij en een paar kleine. Een onderwerp als energietransitie zegt de kleinere bedrijven misschien niet zoveel’, aldus van Gelder.

Behoefte

Beide heren zijn zoekende naar de behoefte vanuit het cluster en vanuit de hele vereniging. ‘Je kan wel wat organiseren, maar dan moet je wel weten of er draagvlak voor is. Dat geldt zowel voor het cluster als voor de hele vereniging’. Een actieve houding van de leden is daarbij gewenst. ‘Je kan wel wat roepen, maar dan gebeurt er natuurlijk niets’. Er ligt al een actieplan klaar en ideeën voor een nieuwe activiteit met als thema duurzaamheid zijn er ook. Zo wil het cluster pitchsessies organiseren, zodat leden kunnen vertellen wat ze doen. Ook ligt er een plan klaar om een nieuwe activiteit te organiseren. Rengers en van Gelder willen graag meer inzicht in wat aanslaat bij leden. ‘We willen graag weten waar de behoefte ligt. Dus als de leden ideeën hebben, of suggesties, dan horen we die graag’, aldus van Gelder.

OV IJmond is momenteel bezig om een ledenenquête op te stellen en zal rekening houden met bovenstaande, maar u kunt nu al uw eigen ideeën of suggesties indienen via info@ovijmond.nl. Met uw input kan het cluster activiteiten opzetten die inspelen op de behoefte van de OV IJmond leden. Anders gezegd: uw behoefte. Van Gelder verwoordt het mooi: ‘Wij kunnen wel wat vinden, maar het is belangrijk dat het gedragen wordt vanuit de groep’.

Tekst: Tekstbureau BEM, Bianca Egging-Meijer

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Borrelbijeenkomst

Lunchbijeenkomst – Voldoet jouw onderneming aan CSRD?

10e Algemene Ledenvergadering

Haringparty @ Vishal IJmuiden

Business Volleybal Cup

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo