OV IJmond Nieuws

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk spreekt tijdens ledenlunch

Donderdag 11 april kwamen veel leden naar Brafoer in Beverwijk voor de Ledenlunch, die opgeluisterd werd door de commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. In dit verslag lichten we een paar zaken uit van de speech van Arthur.

De eerste gasten kwamen rond 11.45 uur binnen in het mooie restaurant met gezellig gedekte tafels. Allereerst was er natuurlijk ruimte om met elkaar bij te praten voordat we aan tafel gingen.

Na het welkomstwoord van onze voorzitter Ton van der Scheer konden we plaatsnemen aan een van de tafels voor de lunch.

Aansluitend gaf Ton het woord aan Arthur van Dijk. Arthur vertelde, dat hij drie maanden bezig is en de komende zes jaren de leden zal gaan leren kennen. Hij grapte, dat wat hij de hele dag doet speeches en lunches aflopen is. Hij vertelde iets over zichzelf en gaf aan bepaalde onderdelen uit zijn speech te gaan behandelen, met name de sociaal economische onderwerpen. Hij sprak uit, dat met de ontwikkelingen de IJmond steeds meer op de kaart zal komen te staan.

Arthur is niet geboren in Noord-Holland, maar in Zuid-Holland, in Dordrecht. Hij verhuisde naar Haarlem en woont nu in Badhoevedorp. Hij vertelde een en ander over zijn loopbaan bij de ministeries van Financiën en Justitie. Daarna was hij wethouder (2003-2013) in de gemeente Haarlemmermeer waar hij onder meer Schiphol in zijn portefeuille had. Van 2013 tot 2018 was hij Algemeen voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Hij heeft daar geleerd om een pure lobby organisatie om te bouwen naar een organisatie die meedenkt in het aanpakken van maatschappelijke problemen, zoals het klimaat en dat hij weet hoe belangrijk de logistieke sector is voor BV Nederland. Na deze vijf jaren kwam de trein van de Provincie voorbij, waar hij ingestapt is. Vanaf 7 januari mag hij zich commissaris van de Koning noemen.

Hij vindt dat de jas lekker zit en dat het voor hem een uitdaging is om te kijken of hij met een modern jasje invulling kan geven aan zijn functie. Hij wil graag dat de mensen trots zijn op hun eigen provincie. Hij wil proberen een verbindende rol te spelen bij grote maatschappelijke uitdagingen. Hiermee maakte hij een bruggetje naar de OV IJmond waar verbinden, behartigen en kennis delen hoog in het vaandel staan. Dat is precies zoals hij zijn werk wil doen!

Zijn werk bestaat uit het voorzitten van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, hij is betrokken bij benoemingen van burgemeesters en verder houdt hij zich bezig met alles wat zijn aandacht trekt en waar hij nodig is. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Hij wil vaak aanhaken, bij ondernemersverenigingen als OV IJmond en Beter Business.

Het politieke landschap is veranderd. De formatieperiode loopt nog. Voor meer informatie gaf Arthur aan dat daarover veel te lezen is op de website van Noord-Holland. Belangrijke thema’s die in alle coalitieprogramma’s terug zullen komen zijn milieu, energietransitie en duurzaamheid. Thema’s die voor de IJmond belangrijk zijn.

Over de omgevingsvisie gaf Arthur aan dat we van mm denken naar km denken gaan en dat er randvoorwaarden moeten komen rondom havens enzovoort, voor voldoende ruimte in de bedrijvigheid.

Betreffende woningbouw is de druk op de provincie groot; er is in Noord-Holland een woningbehoefte van 230.000 woningen. We hebben de neiging om op elke grasspriet een woning te bouwen, maar goed moeten afstemmen waar wel en waar niet.

De IJmond vindt Arthur als knooppunt kansrijk met zijn wegen, water en spoor en hij gaf aan, dat we gebruik moeten maken van de Metropool Amsterdam en dat we als IJmond het lef moeten hebben om de samenwerking op te zoeken.

Uiteraard was er de gelegenheid om vragen te stellen. Een van de vraagstellers was Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden. Zijn vraag ging, net als die van zijn voorganger, over het fuseren van gemeenten. Hij zei hier in een dilemma te verkeren. Omdat een fusie aan de ene kant geld kost, maar dat je met een fusie meer competentie weet te bereiken in de gemeenteapparaten en besturen. Kiezen we dus voor niet fuseren of kiezen we voor een betere competentie? Arthur gaf aan, dat fuseren lastig is, omdat er nooit een 100% match is. Net zoals in het bedrijfsleven. Het gaat ook niet alleen om de economie, maar om zoveel meer zaken. En wat is de ideale omvang van een gemeente? Moeten we kijken naar het aantal inwoners of naar de grootte van een gebied? Als IJmond wil je worden bediend op alle niveaus. Arthur sprak de hoop uit, dat we in een samenwerking tot een model komen, waarin we de sprong naar boven kunnen maken.

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

10e Algemene Ledenvergadering

Haringparty @ Vishal IJmuiden

Business Volleybal Cup

ZomerBBQ

Ledenlunch met Raymond Mens

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo