UITNODIGING Werkgeversconferentie ‘Laaggeletterdheid op de werkvloer’ 11 september a.s.


28 augustus 2019

Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en (digitaal) communiceren in het Nederlands. Dit kan betekenen dat ook uw medewerkers deze vaardigheid niet of niet voldoende beheersen. Dit heeft dan gevolgen voor uw bedrijf.

Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:
• neemt het ziekteverzuim af;
• werken medewerkers veiliger;
• worden er minder fouten gemaakt;
• gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.

We vinden het belangrijk dat iedereen zo goed mee kan doen in de samenleving. Dit is een onderwerp dat we alleen samen kunnen oplossen. Daarom nodigen de wethouders van de IJmondgemeenten u uit om in gesprek te gaan over laaggeletterdheid op de werkvloer.

De drie IJmondgemeenten nodigen u uit voor: Werkgeversconferentie ‘Laaggeletterdheid op de werkvloer’

Wanneer: 11 september 14:30 – 17:30
Voor wie? Directie, HR en leidinggevenden van bedrijven in de IJmond
Locatie: Gemeentehuis Velsen

• Hoe herkent u laaggeletterdheid op de werkvloer?
• Laat uw organisatie screenen!
• Wat wordt er aangeboden om u te ondersteunen laaggeletterdheid te verminderen?
• Wat kunt u eraan doen?

Meld u nu aan via taalhuis@bibliotheekvelsen.nl

Laaggeletterdheid op de werkvloer
Veel van de laaggeletterden werken in sectoren die ruim vertegenwoordigd zijn in de IJmond: industrie en energie, bouw, zorg en welzijn, transport, handel, horeca en facilitaire dienstverlening.

Iedere werknemer heeft te maken met taal en rekenen en steeds vaker ook met digitale vaardigheden. Denk hierbij aan het beantwoorden van een e-mail en het lezen van een werkinstructie of een veiligheidsvoorschrift.

Uit onderzoek komt naar voren dat laaggeletterde werknemers minder productief zijn, langzamer werken en meer fouten maken doordat ze informatie minder goed begrijpen. Daarnaast is er een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim. De invloed van laaggeletterdheid op werken is dus groot en wordt met de digitalisering alleen maar groter.

Herkennen en signaleren
Mensen, die moeite hebben met deze basisvaardigheden, lopen daar meestal niet mee te koop. Vaak schamen ze zich. ‘Ik ben mijn bril vergeten’ en ‘ik vul dat formulier thuis wel in’, zijn veel gebruikte uitvluchten. Anders dan vaak gedacht, heeft het iets meer dan de helft van de laaggeletterden Nederlands als moedertaal. Het is een groep die opvallend weinig zichtbaar is.

Week van de alfabetisering
Dit jaar vindt de landelijke week van de alfabetisering plaats van 9-15 september. Op 11 september gaan wij graag met u in gesprek over laaggeletterdheid op de werkvloer. In de conferentie wordt meer informatie gegeven over laaggeletterdheid en de ondersteuning die voor werkgevers mogelijk is.

Aanmelden
Wij kijken uit naar uw komst. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar taalhuis@bibliotheekvelsen.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen over de conferentie of over laaggeletterdheid? Neem dan contact op met Edith Rikveld, beleidsadviseur sociaal domein gemeente Velsen: erikveld@velsen.nl of telefonisch via 0255-567478. Of met Bibi Laeven, projectleider Taalhuis Bibliotheek Velsen: taalhuis@bibliotheekvelsen.nl of telefonisch: 0255-561413.

Meer achtergrondinformatie:
Landelijk Taalakkoord: www.taalakkoord.nl
Week van de alfabetisering: www.weekvandealfabetisering.nl

 

Aankomende evenementen

04/03/2020 | 15.00 - 19.30 uur uur.

Interactieve dynamische workshop over verbinding24/03/2020 | 16.00 - 18.00 uur.

Bedrijfsbezoek De Boer Staal in Uitgeest


07/04/2020 | 11.45 - 14.00 uur.

Ledenlunch: spreker Jan Lammers


23/04/2020 | 17.00 - 19.00 uur.

Bedrijfsbezoek Velsen-Noord (datum onder voorbehoud)


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?