Beverwijk: Vaststelling budget ‘Visie Bedrijventerreinen Beverwijk


28 augustus 2019

De gemeente Beverwijk heeft een nieuwe visie opgesteld voor de ontwikkeling van haar twee lokale bedrijventerreinen, De Wijkermeer en De Pijp, inclusief de Parallelweg en zeehaven De Pijp. Deze visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, eigenaren en overige stakeholders in het gebied en kan rekenen op breed draagvlak.

De ‘Visie Bedrijventerreinen Beverwijk’ kunt u hier bekijken. Samen met ondernemers en eigenaren draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om de visie de komende jaren stap voor stap vorm te geven. Dit gebeurt aan de hand van het gezamenlijk ‘Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Beverwijk 2019-2023,

De gemeenteraad heeft aan het begin van deze maand een besluit genomen over de financiering. De aangevraagde budgetten zijn toegekend. Dat betekent dat de gemeente in volle vaart aan de slag gaat met het uitvoeringsprogramma.

Het ontwikkelen van en het bouwen aan Bedrijventerreinen Beverwijk vindt plaats aan de hand van acht pijlers: Positionering, Arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie,  Duurzaamheid, Transformatie Parallelweg en Kop van de Haven,  Zeehaven De Pijp, Infrastructuur en bereikbaarheid,  Ruimte en Samenwerking. In september wordt gestart met de pijler Positionering. Een werkgroep bestaande uit ondernemers, eigenaren en gemeente gaan in de periode september tot en met december, samen met een bureau aan de slag. Wilt u meer weten over deze werkgroep of heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met Inge Reijmer van de Gemeente Beverwijk via i.reijmer@beverwijk.nl of 06-51757667.

Aankomende evenementen

04/03/2020 | 15.00 - 19.30 uur uur.

Interactieve dynamische workshop over verbinding24/03/2020 | 16.00 - 18.00 uur.

Bedrijfsbezoek De Boer Staal in Uitgeest


07/04/2020 | 11.45 - 14.00 uur.

Ledenlunch: spreker Jan Lammers


23/04/2020 | 17.00 - 19.00 uur.

Bedrijfsbezoek Velsen-Noord (datum onder voorbehoud)


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?