Uitnodiging Samen investeren in Sterk Techniekonderwijs! op 7 maart a.s.


14 februari 2019

De technische arbeidsmarkt in Nederland kampt met groeiende tekorten aan technisch personeel, dat remt de economie. De instroom in technische beroepsopleidingen is lang niet genoeg om de tekorten op te vullen. Daarom willen de vmbo-techniekscholen in de IJmond in samenwerking met het basisonderwijs, het NOVA College en Techport, het techniekonderwijs verbreden, versterken en verdiepen. Er is nu een regeling voor het vmbo.

In deze subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs (www.sterktechniekonderwijs.nl) zit ruim 400 miljoen voor het vmbo in de komende 4 jaar. Dat biedt grote kansen voor deze regio! Samen en in nauwe afstemming met het regionale bedrijfsleven kunnen we meer leerlingen interesseren voor techniek en technologie zodat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding in het mbo of hbo. Dat is goed voor de economische groei en de werkgelegenheid in de regio.

Het geld kan bijvoorbeeld worden gebuikt voor:
• aanschaffen van inventaris en actueel materiaal voor technisch vmbo
• inzet van personeel voor technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken
• ontwikkeling van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken
• loopbaanoriëntatie en -begeleiding in de onderbouw van het vmbo
• techniekpromotie in het primair onderwijs
• techniekpromotie in de TL/mavo
• deskundigheidsbevordering docenten
• verbetering van de aansluiting van het technisch vmbo en de theoretische leerweg op het technisch vervolgonderwijs
• doorlopende leerlijnen

Een goed plan maken én uitvoeren lukt ons alleen in samenwerking met andere scholen, het bedrijfsleven en gemeenten. Meedoen? Neem dan snel contact op met de organisatie. Twijfelt u nog? Kom dan ook op 7 maart 2019 om geïnformeerd te worden over de regeling en onze visie. U krijgt dan volop gelegenheid mee te denken over de activiteiten en om aan te sluiten.Het uiteindelijke programma en de mogelijkheid u in te schrijven volgt .

Zet 7 maart alvast in uw agenda!

Wanneer: Donderdag 7 maart 2019
Tijd: Inloop 14:30 uur; aanvang 15.00; einde 18:00 uur
Wie: vmbo, mbo, po, (opleidings)bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten
Waar: Technisch College Velsen, Briniostraat 12, 1971 HM in IJmuiden

Namens de regiegroep Sterk Techniekonderwijs IJmond,

Frank Out, Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden
Wim Huiberts, Sterren College Haarlem
Marc Teulings, Haarlem College
Henno van Horssen, Techport
Erdogan Öztürk, NOVA College
Theo Jaspers, Kennemer College Beroeps

Aankomende evenementen

Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?