Mobiliteitsagenda Velsen


14 februari 2019

Op 29 januari jl. was er een werksessie van de externe klankbordgroep over de mobiliteitsagenda Velsen, hierbij het verslag: Verslag werksessie externe klankbordgroep 29 januari 2019 en de getoonde presentatie: 2019-01-29 – Externe Klankbordgroep mobiliteitsagenda

Mobiliteitsagenda Velsen.concept.5feb, zoals onlangs door het college is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Informatie over de mogelijkheden om een inspraakreactie te geven is te vinden op de website www.velsen.nl. Ook is daar het bijlagendocument te vinden.

Tijdens de werksessie is ook het verdere verloop toegelicht. Er is mogelijkheid tot inspraak tot eind maart. Op 14 maart is er ook een beeldvormende sessie van de raad over de mobiliteitsagenda. Daarna wordt de inspraakrapportage en de definitieve mobiliteitsagenda opgesteld. Als alles goed verloopt kan de besluitvorming door het college en de raad dan plaatsvinden in juni.

Aankomende evenementen


17/06/2022 | 16.00 - 18.00 uur.

OV IJmond VrijMiBo23/06/2022 | 16.00 - 18.30 uur.

Haringparty


24/06/2022 | 16.00 - 18.00 uur.

Bedrijvenborrel op Tallship de Morgenster


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?