Thema Energietransitie: Interview met stakeholdermanager Manon Raats van TenneT


27 september 2021

‘Geef met een duidelijk verhaal over nut en noodzaak aan wat je in de regio komt doen en waarom’

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 zestien procent van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen komt. Om dat doel te halen moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. Daarom worden er onder andere drie windparken aangelegd voor de kust van de IJmond. Wat betekent dat voor de omgeving?  Ik sprak hierover met Manon Raats, stakeholdermanager bij de Net op Zee energieprojecten van TenneT in de regio IJmond. Vanaf januari 2020 is Manon bij deze projecten betrokken.

Als ‘manager omgeving en communicatie’ neemt Manon mensen mee in de plannen. Daarbij helpt het als je met een duidelijk verhaal komt over nut en noodzaak. Geef aan wat je komt doen en waarom. Laat daarbij ook zien hoe complex de overstap naar duurzame energie is. Vanuit dat vertrekpunt kun je vervolgens met elkaar de dialoog aangaan. ‘Ik vertaal het vaak technische vakjargon naar begrijpelijke taal in de juiste context voor de mensen in de omgeving. Tegelijkertijd probeer ik ieders belangen duidelijk te maken om vervolgens samen tot goede afspraken te komen. Bij grote projecten is er vaak een spanningsveld tussen project- en omgevingsbelangen. Daarnaast is het soms niet helemaal duidelijk wat de energietransitie inhoudt en wat dat precies betekent voor de eigen leefomgeving.’

De rol van TenneT bij de overstap naar duurzame energie

Voor de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkolen naar schone en duurzame energie is de term ‘energietransitie’ bedacht. Groene energie kennen we nu al vanuit zon, wind en water. Als netbeheerder zorgt TenneT voor een veilig en betrouwbaar hoogspanningsnet, nu en in de toekomst. ‘Net als ProRail wettelijk verplicht is om het spoorwegennet voor het openbaar vervoer te leveren, heeft TenneT die taak voor de energiemarkt, door het verzorgen van transport, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt’, legt Manon uit. ‘Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we nu met z’n allen aan de slag. Het is belangrijk dat die beweging op gang komt en daarom pakt TenneT vanuit onze maatschappelijk opdracht en overtuiging binnen Europa de rol van aanjager voor de energietransitie.’

Windenergie vanaf zee veilig en efficiënt aan land brengen

Ze vervolgt: ‘In deze regio sluit TenneT drie windparken aan op zee. Twee daarvan zijn al in uitvoering. In 2023 sluiten we het eerste windpark Hollandse Kust (noord), dat zo’n twintig kilometer uit de kust ligt, aan op het landelijke hoogspanningsnet. In 2024 volgt(west Alpha) en in 2026 moet ook (west Beta) worden aangesloten. Daarvoor leggen we elektriciteitskabels aan vanaf de zogenaamde stopcontacten op zee tot aan het hoogspanningsstation langs de A9, zo’n vijftig kilometer verderop. Die kabels kun je vergelijken met snelwegen voor de groene stroom, waarmee we de groene stroom van zee veilig en efficiënt tot in het landelijke hoogspanningsnet transporteren. De windparken voor de kust van Egmond aan Zee, die je nu ziet, bevinden zich op acht kilometer afstand vanaf de kustlijn. De windparken waarvoor we nu aan het werk zijn, komen met twintig en vijftig kilometer zo ver weg te staan dat je die met het blote oog niet ziet.’

Kansen voor bedrijven en werkgelegenheid

De overstap naar nieuwe duurzame energie levert naast kansen voor bedrijven ook werkgelegenheid op in de regio. Zo heeft TenneT sinds kort een opslag in de zeehaven van IJmuiden. ‘Daar hebben we mensen nodig. Ook moeten de windparken en onze aansluitingen van deze windparken onderhouden worden. We zien nu al veel vraag ontstaan naar technisch geschoold personeel. Daarom proberen we voor de realisatie van onze energieprojecten ook een brug te slaan naar de arbeidsmarkt. Ook proberen we het MKB in de IJmond van onze komst en die van onze aannemers te laten profiteren. Zo worden er kantoor- en opslagruimtes gehuurd en gebruik gemaakt van diverse lokale diensten, zoals catering. Er ontstaan kansen die er eerst niet waren en die mogen we met elkaar verzilveren.’

‘Wij willen als regio op het gebied van de energietransitie graag de groene stekker zijn’ (Leen Wisker, voorzitter van OV IJmond)

Vanaf 29 september is Leen Wisker de nieuwe voorzitter van OV IJmond. ‘Kijk naar de energiehaven en ook de windparken op zee die in de toekomst de groen opgewekte stroom via de IJmond aan land brengen. Die schoon opgewekte elektriciteit kan een Tata Steel straks bijvoorbeeld weer omzetten in waterstof. Daarmee kan onze grootste banenmotor van de IJmond in de toekomst veel schoner staal produceren.’

Door: Brigitte Schiering/Content4Bizz


Meer weten over de energieprojecten van TenneT in de IJmond?

Meer informatie over de energieprojecten in de IJmond vindt u hier:

www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/

www.windopzee.eu

www.tennet.eu

of via het YouTube kanaal https://youtu.be/NKh9vCJkzBc

Informatiecentrum

U kunt ook het informatiecentrum van TenneT aan de Zeestraat 250 in Beverwijk bezoeken. Manon Raats en haar collega’s nemen u graag mee in het verhaal van de energietransitie in de IJmond. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu

BouwApp

Wilt u het project volgen en actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

Aankomende evenementen

02/12/2021 | 11.45 - 13.45 uur.

Ledenlunch, spreker Jan Rienstra van Rijkswaterstaat


08/01/2022 | 17.00 - 23.00 uur.

Nieuwjaarsgala


13/01/2022 | 16.30 - 19.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie


23/06/2022 | 16.00 - 18.30 uur.

HaringpartyVolg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?