Afscheid voorzitter Ton van der Scheer: ‘’Vers bloed bij OV IJmond is af en toe nodig’’


28 september 2021

Ton van der Scheer blijft vanaf de zijlijn actief

Natuurlijk, hij blijft zijn vier ochtendkranten lezen. De eerste al om half zeven wanneer hij ze van de deurmat raapt. En uiteraard blijft hij de nieuwsontwikkelingen volgen, in het bijzonder op economisch gebied. Want zo nieuwsgierig is Velsenaar Ton van der Scheer ook wel weer. Maar de hele dag bezig zijn met het wel en wee van bedrijven in de IJmond, dat zit er voor de voorzitter van de ondernemersvereniging OV IJmond niet meer in. Tijdens de algemene ledenvergadering woensdag in Uitgeest draagt hij officieel het voorzitterschap over aan Leen Wisker, de vicevoorzitter van de ondernemersclub.

Dus voor Van der Scheer niet dagelijks meer ontmoetingen met ondernemers uit de regio, helpen met het leggen van verbindingen tussen bedrijven. Of bepaalde trends signaleren en zo nodig daarop inspelen.

Leeftijd

„Al zal ik wel de rol van adviseur blijven vervullen. In al die jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd. Daar mogen anderen van profiteren. Maar ik zal niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in touw zijn. Eerlijk gezegd: daar heb ik ook de leeftijd niet meer voor. Ik ben 69 jaar en wil meer dingen doen met mijn vrouw. Zij is onlangs met pensioen gegaan. En ik wil mijn kleinkinderen vaker zien. Daar heb ik nu de tijd voor.”

Het interview heeft plaats in restaurant IJmond op de top van een duin. Met een fantastisch uitzicht over de monding van het Noordzeekanaal, een stukje Tata Steel en de IJmondhaven. Hij geniet zichtbaar, hier voelt hij zich thuis. Misschien was het ook wel een beetje zijn huiskamer. Al die gesprekken die hij in de loop der jaren daar met mensen uit het bedrijfsleven heeft gevoerd.

Vers bloed

„Ik zie niet op tegen het afscheid”, neemt hij het woord. „Ik zou al eerder weggaan, maar vanwege corona ben ik toch nog een jaar langer gebleven. Elke vereniging heeft behoefte aan verjonging. Dat geldt ook voor ons. Nieuwe mensen met creatieve denkwijzen. Een vereniging heeft af en toe vers bloed nodig, met haar tijd meegaan.”

Dat laatste speelde ook toen er in 2014 sprake was van een fusie tussen de HOV IJmond (waar Van der Scheer voorzitter van was) en de OHBU, een groep mkb-ondernemers uit de contreien van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

„In het verleden organiseerde een doorsnee ondernemersvereniging feestjes, etentjes en gezellige bijeenkomsten. Uiteraard is dat belangrijk, vooral om elkaar te leren kennen. Maar het nieuwe bestuur van de OV IJmond wilde meer: één krachtige organisatie, die de belangen van de IJmondiale ondernemers behartigt. Van winkeliers tot grote ondernemingen. Vandaar dat we zijn overgegaan tot het instellen van clusters, indelingen in branches. Zoals bouw infra, haven en maritiem, horeca en toerisme. Elk van die clusters kreeg een hoofd, zeg maar een aanspreekpunt voor de clusterleden, die ook als verbinding naar het bestuur fungeerde.”

Krachtig geluid

„De Amsterdam Economic Board, dat in de metropoolregio Amsterdam de innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid stimuleert, maakte ook gebruik van topclusterindelingen. Onze benadering sloot hier perfect op aan. Doel was uiteraard om de leden van een branchecluster onderling te verbinden maar ook om een krachtig geluid te maken naar de politiek, hetzij op plaatselijk, provinciaal dan wel landelijk niveau.

Jonge ondernemers

Het is goed om als verenigde ondernemers in de IJmondregio met een mond te spreken vanuit de ingebrachte kennis uit de diverse clusters. Maar ook de jonge ondernemers.

Al geruime tijd hebben wij een cluster Jong, met beginnende ondernemers. Dat is een heel energieke club, met veel ideeën, initiatieven. Al die clusters denken mee over actuele onderwerpen. Zoals de arbeidsmarkt. Of omgevingsvisies.”

Energietransitie

Zijn opvolger Leen Wisker heeft al gezegd dat er twee grote dossiers liggen: de energietransitie en de toekomst van Tata Steel. Van der Scheer is het hier mee eens. „Het staalbedrijf is bepalend voor het economisch wel en wee van de regio.

Daarom moeten we de discussie nauwlettend blijven volgen. Of ik denk dat de onderneming weggaat? Nee, absoluut niet. Daarvoor is de ligging té ideaal. Al is het wel zo dat Tata Steel haast moet maken met het vervangen van fossiele brandstoffen in alternatieve energievormen. De overheid kan helpen dat proces te versnellen. Ook gaat er wel tijd overheen.”

En dat laatste geldt volgens hem ook voor de energienetwerken die in Noord-Holland ’verre van optimaal’ zouden zijn. „Kijk maar eens hoeveel windenergie alleen al vanuit zee hier binnenkort aan land komt. Dat moet allemaal goed en zo efficiënt mogelijk worden verdeeld.”

Havenorganisatie

Een onderwerp dat volgens de oud-bankdirecteur een kwestie van de lange adem is: de vorming van één havenorganisatie die de havens in de regio IJmond beheert en exploiteert. Tijdens verschillende gelegenheden hamerde hij op de totstandkoming van Zeehaven IJmond NV. „Het bedrijfsleven ziet alleen maar voordelen. Het wachten is tot de politiek, en dan met name die van Beverwijk, er het nut van inziet.”

Bron: Noordhollands Dagblad van 28 september 2021 door Pieter van Hove

Foto: United Photos/Toussaint Kluiters

Aankomende evenementen02/12/2021 | 11.45 - 14.00 uur.

Ledenlunch


08/01/2022 | 17.00 - 23.00 uur.

Nieuwjaarsgala


13/01/2022 | 16.30 - 19.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?