OV IJmond Nieuws

Meer steun voor moeilijke situatie ondernemer

De colleges van burgemeester en wethouders van de IJmond-gemeenten moeten bij het doen van voorstellen voor de begroting 2023 rekening houden met de moeilijke situatie waarin het lokale bedrijfsleven zich momenteel bevindt.

Zo moeten de ondernemingen niet verder belast worden met een forse stijging van de lokale lasten. Verder moet er een soepeler regime zijn voor ondernemers die uitgestelde lokale belastingen nog niet terug kunnen betalen. Dit vraagt de ondernemersvereniging OV IJmond in een brief aan de gemeenten in de regio IJmond.

Zwaar weer

Veel bedrijven zijn na de coronacrisis en tijdens de oorlog in Oekraïne in zwaar weer beland. De prijzen voor grondstoffen en energie zijn zeer hoog, de rente stijgt snel, het consumentenvertrouwen is sterk verslechterd en er staan nog coronaschulden op de balans. Vandaar de oproep aan de gemeenten om de ondernemers te helpen door deze lastige tijd te komen.

,,Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nooit zo krap geweest, waardoor bedrijven niet optimaal kunnen draaien en levertijden steeds langer worden”, stelt OVIJmond-voorzitter Leen Wisker in de brief. Hij stelt vast dat de pijn oneerlijk is verdeeld. Er zijn volgens hem sectoren waar het goed gaat omdat ze de kostenstijgingen door kunnen berekenen. ,,De groep die nu het hardst wordt geraakt, betreft veelal de maakindustrie, autoschadeherstel, maar ook voor publiek relevante voorzieningen zoals zwembaden en schaatsbanen.”

Rekening

OV IJmond verzoekt tevens de gemeenten mkb-ondernemers eerder te betalen dan de maximaal 30 dagen die er nu voor staat. ,,Als de mkb-ondernemers sneller worden betaald, worden ze minder kwetsbaar en hebben ze meer financiële ademruimte om te investeren”, is de veronderstelling van OV IJmond.

Bron: Dagblad Kennemerland van 3 november door Pieter van Hove

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Business Volleybal Cup

ZomerBBQ

Ledenlunch met Raymond Mens

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo