OV IJmond Nieuws

Europese subsidie aanvraag voor bedrijven in de IJmond van start

Op 1 december 2022 van 14.00 tot 18.00 uur zijn bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners welkom op de voorlichtingsbijeenkomst die JTF-IJmond organiseert. JTF-IJmond heeft als doel dat bedrijven in deze regio, waar inkomsten en werkgelegenheid voornamelijk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, versnelt de energietransitie ingaan. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over het aanvraagproces en waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Om 16.15 uur kunnen aanwezigen mee met een rondleiding over het Tata Steel-terrein, waarna er afgesloten wordt met een netwerkborrel.

Vijf IJmondgemeenten werken samen met provincie

JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland, uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond en Kansen voor West. Samen met relevante stakeholders hebben zij een regionaal transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verlies fossiele banen opvangen

Voor de IJmond zorgt de energietransitie voor verlies van fossiele banen in de (staal)industrie. Die industrie heeft een groot aandeel in de regionale werkgelegenheid. De transitie leidt ook tot baanverlies in andere sectoren, bijvoorbeeld bij de hier gesitueerde energiebedrijven en papier- en cementindustrie. Maar ook bij industriële dienstverleners en toeleveranciers van deze bedrijven. Aanvragen van JTF-gelden biedt hier kansen.

Subsidie kan werknemers begeleiden naar nieuw werk

Ook zorgt de transitie voor meer krapte en een toenemende kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt, met name voor technisch en ICT-personeel. Deze subsidie kan werknemers begeleiden naar nieuw werk. Er zijn andere type geschoolde werknemers nodig, zoals zonnepaneleninstallateurs. Met behulp van JTF-gelden kunnen zij worden omgeschoold naar banen in schone energietechnologie. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van waterstof als brandstof van de toekomst.

Vrachtwagen op waterstof of technische bijstand voor windmolenindustrie

Heeft uw bedrijf ambitie om een op waterstof rijdende vrachtwagen aan te schaffen? Of heeft u een andere idee voor de groene ontwikkeling die veel energie of CO-2 uitstoot bespaart? Liggen er kansen voor een offshore windmolenindustrie, waarbij u technische bijstand nodig heeft? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een JTF-subsidie.

Van 200.000 tot 2 miljoen Euro subsidie

Vooruitlopend op het definitieve besluit van de Europese Commissie over het toekennen van de gelden, kunnen bedrijven, instellingen en maatschappelijke partners nu alvast hun wensen en ideeën voor hun subsidieaanvraag kenbaar maken. U kunt al dan niet in samenwerking een subsidie aanvragen vanaf 200.000 euro tot 2 miljoen euro, zijnde maximaal 50% van de kosten.

Inschrijven voorlichtingsbijeenkomst via aanmeldlink

Van de ca 100 plekken zijn nog ca 20 beschikbaar. In het programma is een rondleiding over het Tata Steel-terrein inbegrepen. Aanmelden is verplicht en deelname is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in de Tata Academy, Rooswijkweg 61, 1951 MH Velsen-Noord.

Inschrijven kan via de aanmeldlink op de website van Kansen voor West.

Onder voorbehoud is er ook een livestream. In ieder geval kan de bijeenkomst achteraf worden bekeken op het YouTube-kanaal van Kansen voor West.

Website over JTF IJmond: https://jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl/ of www.odijmond.nl/jtf-ijmond

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Business Volleybal Cup

ZomerBBQ

Ledenlunch met Raymond Mens

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo