Europees Parlement stemt compromissen mobiliteitspakket weg


18 januari 2019

De vervoerscommissie van het Europees Parlement heeft alle compromissen over twee amendementen van het mobiliteitspakket ‘Europa in Beweging’ weggestemd, namelijk over rusttijden en detachering van werknemers. Slechts een van de compromissen voor de amendementen voor cabotage (ritten in een land door een bedrijf uit een ander land) werd aangenomen.

Aangenomen amendement
Het pakket maatregelen moet de omstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs verbeteren en het wegverkeer veiliger, efficiënter en duurzamer maken. Een van de amendementen die is aangenomen, bepaalt onder andere dat voertuigen eens in de vier weken moeten terugkeren naar de lidstaat van herkomst. Verder mogen cabotageritten maximaal drie dagen beslaan en na de cabotagevrachtwagens mogen ritten niet binnen 60 uur opnieuw in dezelfde lidstaat plaatsvinden.

Vervolg besluitvorming
De verschillende delen van het mobiliteitspakket waarover de europarlementariërs hebben gestemd, zijn sterk met elkaar verbonden. Aangezien twee van de drie onderdelen zijn verworpen, is het nog onduidelijk hoe het nu verder zal verlopen. De coördinatoren van de transportcommissie bespreken in hun volgende vergadering hoe dit dossier verder wordt opgepakt. Voorstellen in het Europees Parlement moeten na goedkeuring op commissieniveau nog in plenaire zitting van het Europees Parlement goedgekeurd worden.

Bron: Ledennieuwsbrief MKB Nederland

Aankomende evenementen

18/06/2020 | 16,00  - 18.30 uur.

Afgelast: Haringparty11/08/2020 | 19.00  - 21.00 uur.

Afgelast: Zomerevent tijdens Presail


08/09/2020 | 17.00  - 19.00 uur.

Bedrijfsbezoek Wijk aan Zee


23/09/2020 | 17.00  - 20.00 uur.

Algemene Ledenvergadering + BBQ


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?