OV IJmond Nieuws

Eenmalige tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten bekend

Vanaf 1 januari 2023 kunnen mensen met een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen een éénmalige tegemoetkoming krijgen van € 22.839,–.

De regeling geldt in eerste instantie voor drie beroepsziekten:
• Longkanker door asbest;
• Allergisch (beroeps)astma;
• Chronische solvent-encefalopathie (CSE of schildersziekte)

De uitkering maakt deel uit van de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant.

Instellingsbesluit Adviescommissie Lijst Beroepsziekten

De komende jaren worden meer stoffengerelateerde beroepsziekten aan de bestaande lijst toegevoegd. Een speciale Adviescommissie Lijst Beroepsziekten is ingesteld om de minister hierover te adviseren. De volgende leden-deskundigen zijn benoemd: De heer D.J.J. Heederik (voorzitter), Mevrouw F.G Schaafsma, De heer H.F. van der Molen, Mevrouw S. Peters, De heer J.M. Rooijackers en Mevrouw A.S.A.M. van der Burght. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar.

De uitvoering van de regeling ligt bij LexcesISBG en de SVB.

Meer informatie

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Lunchbijeenkomst: Samen reststromen inzamelen op de Trompet


Lunchbijeenkomst: Doe mee en scheid en upcycle uw reststroom

IJmond Energiek 2040-2050

Provinciaal Havendebat (onder voorbehoud)

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo