OV IJmond Nieuws - — Haven en maritieme bedrijven
10 berichten gevonden


Visiedocument 2017 TechniekRaad Noord-Holland

Het rapport geeft inzicht in de provinciale technische arbeidsmarkt, articuleert de arbeidsvraag van het bedrijfsleven, schetst de in- en uitstroom van leerlingen en studenten van de technische opleidingen in Noord-Holland en geeft de tekorten aan. De informatie uit het rapport dient als input voor de doelmatigheidsdiscussie en kan door alle betrokken partijen worden gebruikt.


Provincie start subsidieregeling voor duurzame zeehavens
12 februari 2016  Haven en maritieme bedrijven

De provincie Noord-Holland stelt 4,74 miljoen euro als subsidie ter beschikking voor duurzamere zeehavens. De subsidieregeling is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het intensiveren van het ruimtegebruik en het stimuleren van de circulaire economie. Er kan tot 31 maart 2016 een voorlopige aanvraag worden ingediend. De aanvragers ontvangen uiterlijk 1 juni 2016 een reactie op de voorlopige aanvraag. De regeling wordt van 1 augustus tot 15 september 2016 opengesteld. De subsidiebeschikkingen worden in december 2016 verleend.


Nieuwe boatlandings in IJmondhaven in gebruik genomen

Voor de kust van Noord – Holland bevinden zich het OWEZ windmolenpark met 36 windmolens en het Prinses Amaliapark met 60 windmolens. De totale capaciteit van beide offshore windparken is 228 Mw. Op dit moment vindt de bouw plaats van het derde offshore windmolenpark Luchterduinen voor de kust van Zandvoort. Dit park krijgt met 43 windmolens een capaciteit van 129 Mw.


College Amsterdam legt positief besluit zeesluis voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een Amsterdamse bijdrage van maximaal 105,25 miljoen euro aan het rijksproject Zeetoegang IJmond. Het college steunt daarmee de ambitie van het Havenbedrijf Amsterdam om zelfstandig verder te groeien, het verdienvermogen te versterken en de marktpositie veilig te stellen. De versnelde aanleg van de zeesluis is goed voor de economische ontwikkeling van de haven en de metropoolregio Amsterdam.


Nieuw loodsvaartuig Procyon gedoopt
18 september 2014  Haven en maritieme bedrijvenIJmuiden

Op 12 september werd op spectaculaire wijze de Procyon gedoopt. De Procyon is het nieuwe loodsvaartuig dat als thuishaven IJmuiden heeft. Dit schip is de laatste van een serie van drie schepen die allemaal de namen van de sterren kregen waarop vroeger werd genavigeerd. Dat zijn Polaris, Pollux en nu dus ook Procyon.


Geslaagde zomerborrel OV IJmond tijdens Havenfestival IJmuiden

Ruim honderd leden van de OV IJmond waren tijdens het Havenfestival IJmuiden aanwezig bij de Zomerborrel aan boord van de Holland. De historische zeesleepboot kon mede dankzij een bijdrage van de ondernemersvereniging als extra attractie worden toegevoegd aan het nautische programma. De Zomerborrel kwam dit jaar in plaats van de jaarlijkse barbecue van HOV IJmond/OHBU.Ondertekening overeenkomst Wethouders

Ondertekening overeenkomst Wethouder Arjen Verkaik (Velsen) en Carolien Gehrels (Amsterdam) Velsen gaat een verbeterde dienstverlening organiseren voor kennismigranten die zich in Velsen willen vestigen. De gemeente beoogt hiermee een potentiele drempel te slechten voor bedrijven die voornemens zijn internationale kenniswerkers in dienst te nemen.


Expositie Titanic: The Artifact Exhibition

Het verhaal van de Titanic is natuurlijk meer dan bekend: meer dan 100 jaar geleden zette het beroemdste passagiersschip koers naar New York. Op zijn eerste reis sloeg het noodlot toe en na een aanvaring met een ijsberg zonk het schip naar de bodem van de oceaan. Van de 2.228 opvarenden –onder wie drie Nederlanders- overleefden slechts 703 mensen de ramp.


Aankomende evenementen

Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?