Uitnodiging bijeenkomst verbetering bedrijventerrein Uitgeest-Noord – 30 oktober a.s.17 uur bij Bobs


11 oktober 2019

Beste ondernemer en/of eigenaar,

Alweer een jaar geleden hebben wij samen met ondernemers op Uitgeest-Noord een traject doorlopen o.l.v. Stec Groep om te onderzoeken hoe wij het bedrijventerrein Uitgeest-Noord toekomstbestendiger kunnen maken. In het businessplan Toekomstbestendig Uitgeest-Noord staan een aantal thema’s benoemd, maar belangrijk is om samen te bepalen hoe verder. Daarvoor nodigen wij u graag uit.

Thema’s uit Businessplan
Thema: Veilig Uitgeest Noord
Denk daarbij aan collectieve (camera)beveiliging, realisatie parkeerplekken op private kavels, vernieuwen bewegwijzering (en uniforme bedrijfsnaamborden)

Thema: Aantrekkelijk Uitgeest Noord
Denk daarbij aan aantrekkelijker maken van gevels en panden, leegstand tegengaan etc.

Thema: Duurzaam Uitgeest Noord
Denk daarbij aan concrete adviezen, hulp en mogelijke maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.
GreenBiz IJmond, een vereniging voor en door ondernemers, en ondersteund door Omgevingsdienst IJmond (ondersteund door de gemeente), is hiertoe actief op het bedrijventerrein. Voor meer informatie of vragen: www.greenbizijmond.nl

Voor deze drie thema’s zijn werkgroepen gevormd.

Onlangs is door I&O research een ondernemerspeiling afgenomen in alle BUCH-gemeenten, waaronder Uitgeest. Hieruit bleek dat met name parkeren en uitstraling kwaliteit openbare ruimte en veiligheid aandachtspunten zijn op de bedrijventerreinen.

Stand van zaken
Inmiddels zijn we begonnen met het herinrichten van de Populierenlaan. Dit sluit aan bij Aantrekkelijk Uitgeest Noord.

Duurzaamheid en Herstructurering
Onlangs is de OTW subsidie voor duurzame maatregelen in kader van Duurzaam Uitgeest Noord toegekend aan de Omgevingsdienst IJmond/ GreenBiz IJmond. Dit maakt het aanbod van een (gratis) energiescan en een jaar lang begeleiding in de opvolging mogelijk. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. Wilt u nu alvast meer weten? Neem contact op met Lyane Peggeman, contactpersoon van GreenBiz IJmond voor gemeente Uitgeest via lpeggeman@greenbizijmond.nl.

Denkt u aan opwekken van duurzame energie via zonnepanelen? Is uw dak groter dan 2.000 m2 of heeft u een grootverbruikaansluiting (> 3 x 80A)? U kunt zich nog tot 21 oktober aanmelden om kosteloos een SDE-subsidie aan te laten vragen door GreenBiz IJmond. Neem hiervoor ook contact op met Lyane Peggeman.

Bent u al bekend met het lokale energie platform GreenBiz Energy? U kunt uw duurzaam opgewekte energie leveren of duurzame energie afnemen via de platform. Hiermee blijft lokaal geproduceerde energie in de regio en vloeien eventuele rendementen terug aan de deelnemers. Meer informatie vind u op www.greenbizenergy.nl.

Helaas is de subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Holland voor herstructurering en het opzetten van een beeldkwaliteit en duurzaamheidsfonds afgewezen. Er waren teveel aanvragen gedaan uit teveel gebieden en er was te weinig geld, waardoor Uitgeest buiten de boot is gevallen.

Hoe verder
Graag zouden we met u in gesprek gaan hoe nu verder. Zoals u waarschijnlijk weet is ons budget is beperkt, we hebben ongeveer EUR 45.000 t/m 2020 gereserveerd voor een toekomstbestendig Uitgeest-Noord. Dit kunnen we maar één keer uitgeven. De vraag is: waar geef je het aan uit? Opzetten samenwerking, schoon heel en veilig bedrijventerrein, herstructurering, aanpak parkeerplekken of bewegwijzering? Of iets anders? Waar ligt de prioritering en wat kunnen/willen we gezamenlijk oppakken? En wat kan uw bijdrage daarin zijn? Wij bepalen het graag samen met u.

Uitnodiging
U bent voor meedenken over het vervolg van harte welkom op woensdag 30 oktober om 17 uur bij Partycentrum de Bobs in Uitgeest. We starten met een saté buffet en daarna volgt het programma.

Programma van 30 oktober
– 17 uur Inloop met buffet
– 17.30 uur Start programma
– Korte terugblik/uitkomsten Stec Rapport
– Waar staan we nu?
– Een korte presentatie over Keurmerk Veilig Ondernemen door adviseur Robert J. de Koning.
– Daarna gaan dagvoorzitter Dennis Potter , wethouder Cecilia van Weel, gebiedsregisseur Yvonne Groen en beleidsmedewerker Tineke van Schaik graag met u in gesprek om samen te bepalen waar de prioriteit ligt.

Opgeven
Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven door een email te sturen aan tinekevanschaik@debuch.nl . Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel op de hoogte blijven stuur dan ook een e-mail.

(NB. Wij hebben niet van alle eigenaren en gebruikers gevestigd op Uitgeest-Noord een e-mail adres. Wees vrij om andere eigenaren of gebruikers op deze uitnodiging te attenderen. Een kopie van deze uitnodiging wordt verstuurd aan OV IJmond, Greenbiz, OD IJmond, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Stec Groep en de Provincie Noord-Holland en het college van de gemeente Uitgeest)

Wij zien u graag op de 30e, bij de BOBS in Uitgeest!

Met vriendelijke groeten,
mede namens wethouder Cecilia van Weel,

Yvonne Groen en Tineke van Schaik

BUCH-Organisatie – Gemeente Uitgeest

Aankomende evenementen

11/08/2020 | 19.00  - 21.00 uur.

Afgelast: Zomerevent tijdens Presail


15/08/2020 | Vanaf 10.00 -  uur.

OV IJmond Zomerrally


08/09/2020 | 17.00  - 19.00 uur.

Bedrijfsbezoek Wijk aan Zee


23/09/2020 | 17.00  - 20.00 uur.

Algemene Ledenvergadering + BBQVolg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?