Overheden komen ondernemers tegemoet in ruige coronatijden


27 maart 2020

Naast het grote gevaar voor de volksgezondheid, slaat het coronavirus ook diepe economische kraters. Gelukkig komen de verschillende gremia van de overheid met enorme steunpakketten om naast de zorg ook de economie zoveel mogelijk te stutten. Zo komt de provincie bijvoorbeeld met een online spreekuur. En welke ondersteuning kun je als ondernemer bij de IJmondiale gemeenten ontvangen?

Provincie Noord-Holland
Onze provincie meldde op woensdag 25 maart 2020 dat het ondernemers en organisaties, die zijn getroffen door de coronacrisis, te hulp wil schieten. Om het leed en de impact van de crisis te verminderen, presenteert de provincie een hulppakket. Hierin zitten 7 direct uitvoerbare maatregelen; 5 andere maatregelen worden nader onderzocht.
‘Wij hebben geïnventariseerd welke maatregelen het Rijk en andere partners nemen en wat de provincie kan doen om Noord-Hollandse ondernemers en organisaties te ondersteunen’, zo geeft gedeputeerde Economie, Jack van der Hoek, aan. ‘Het gaat om hulp op de korte termijn én voor de periode na deze crisis. Een aantal maatregelen kunnen we direct uitvoeren. Voor andere acties is nader onderzoek en afstemming met onze partners nodig. Daarmee gaan we voortvarend aan de slag.’

7 direct uitvoerbare maatregelen:
De 7 maatregelen waarmee de provincie ondernemers en andere getroffen organisaties helpt, zijn als volgt:

1. Afspraak is afspraak
De provincie respecteert afspraken met leveranciers, ongeacht de veranderde omstandigheden. Facturen worden zo snel mogelijk betaald.

2. Online spreekuur
Er komt een online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale mkb-instrumenten. Ondernemers krijgen antwoord op hun vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen.

3. Tijdelijke crisistafel
De financieringstafel Noord-Holland Noord wordt tijdelijk ‘crisistafel’. Zo krijgen provincie, financiers en andere netwerkpartners snel zicht op ondernemers in de problemen en kunnen die gericht helpen.

4. Soepele omgang bestaande financieringen
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) gaan soepel om met voorwaarden van bestaande financieringen.

5. Advies over steun en werkkapitaal
De provincie gebruikt het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal. De verplichte eigen bijdrage voor het maatwerktraject wordt voor twee maanden geschrapt.

6. Coulance voor evenementen
De door de provincie Noord-Holland gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, waar al kosten voor gemaakt zijn, kunnen rekenen op coulance. De provincie bekijkt of uitgestelde provinciale bijeenkomsten een beperkte voorschotbetaling kunnen krijgen.

7. Doorgang bouw en aanbestedingen
Alle bouwwerkzaamheden en aanbestedingen gaan door zolang dit binnen de landelijke maatregelen kan. Passende oplossingen vinden met de samenwerkingspartners hebben voorrang boven het scherp stellen van aansprakelijkheden.

Meer info? Op de website www.noord-holland.nl vindt u de meest actuele update van de provincie. De site van de provincie verwijst tevens nog naar een belangrijk overzicht van de
maatregelen en regelingen die het kabinet op 17 maart jl. heeft genomen en gepubliceerd. Voor dit overzicht in PDF, klik op deze link.

OV IJmond vraagt steun aan lokale gemeenten
De OV IJmond heeft op 18 maart 2020 een brief gestuurd naar de diverse gemeenteraden en colleges van onze regio. Het onderwerp was duidelijk, namelijk de lokale coronamaatregelen ter ondersteuning van de economie in de IJmond en Uitgeest. Maar ook hebben we onze medewerking daarbij aangeboden.

Steunpunt ondernemers in Beverwijk
De gemeente Beverwijk reageerde direct en heeft de mouwen snel uit de mouwen gestoken. Het college Beverwijk is dinsdag 24 maart akkoord gegaan met het oprichten van een steunpunt voor ondernemers inzake de coronacrisis.
Het steunpunt is op woensdag 25 maart live gegaan via de gemeentelijke website www.beverwijk.nl, via de telefoon 0251256256 en via het emailadres steunpuntondernemers@beverwijk.nl.
Daarnaast gaat Beverwijk ondernemers zelf actief benaderen om te vragen of hulp nodig is, maar ook om te inventariseren welke problemen er spelen.
De gemeente geeft op haar website via een Q&A direct antwoord op de meest gestelde ondernemersvragen betreffende corona. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe de overheid ondernemers helpt? Waar kun je als zzp’er financiële hulp aanvragen? En hoe kunnen ondernemers mét personeel steun krijgen? Deze en veel meer vragen en antwoorden op de Beverwijk-website, kunt u direct inzien door op deze link https://bit.ly/3alXhdd te klikken.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Beverwijk vindt tevens, net als de gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Castricum dat ondernemers vanwege de coronacrisis uitstel moeten krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen. Dat hebben de colleges op maandag 23 maart jl. besloten. Zij reageerden daarmee op het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen nog zeker tot 1 juni te laten voortduren.
‘De stand van ondernemers staat nu op overleven’, liet wethouder Serge Ferraro van Beverwijk optekenen in de IJmuider Courant van 24 maart. De krant meldde daarbij dat de genoemde gemeenten de vervaldatum voor gemeentelijke belastingen (zoals de onroerend zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing) hebben verschoven naar 1 juli. Entrepreneurs hoeven voor een eventuele invorderingsrente niet bang te zijn, want die wordt voor deze periode kwijtgescholden. Het voldoen van andere heffingen (voor leges of parkeren), toeslagen of belastingen (zoals voor precario en toeristen) worden eveneens tot 1 juli uitgesteld.

Heemskerk
IJmuider Courant laat tevens de Heemskerkse wethouder Marieke van Dijk aan het woord. Van Dijk, die onder meer mkb, financiën, belastingen en regionale economische zaken in haar portefeuille heeft, zegt in het dagblad: ‘We willen hen graag een steuntje in de rug geven en dat kan door een aantal maatregelen. Ondernemers en zzp’ers mogen hun heffingen later of gespreid betalen. We hopen dat deze maatregelen ondernemers en zzp’ers helpen om deze moeilijk tijd door te komen’, aldus de bewindsvrouw in de courant.
Bent u erkend ondernemer in Heemskerk? Dan staat u bij de gemeente in het systeem als ondernemer en gaan de hierboven genoemde uitstelmaatregelen vanzelf voor u in. Let echter wel op: als uw bedrijf een automatische incasso voor de heffingen heeft, dan moet u die wel zelf uitstellen. De gemeente doet dit niet.
Bent u zzp’er in Heemskerk? De gemeente weet niet automatisch dat u zzp’er bent. Daarom moet u zelf actief een aanvraag doen voor deze maatregelen. Hiervoor heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig, dat niet ouder dan 3 maanden is. Stuur deze met uw verzoek in een e-mail naar post@heemskerk.nl. Ook vragen kunt u mailen naar dit adres. Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website heemskerk.nl onder coronavirus.

Uitgeest
Ook de gemeente Uitgeest stelt zich de komende maanden zeer coulant op wat betreft de gemeentelijke belastingen. Deze worden hier geïnd door Cocensus. Heeft u als ondernemer specifieke vragen over betaling van deze belastingen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus. Deze zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 023 – 556 3400 (keuze 1). Of ga naar de website cocensus.nl voor meer informatie.
Ook ontwikkelingsbedrijf NHN neemt maatregelen tegen het coronavirus. Zo is er sinds 17 maart op de website nhn.nl een forum actief waar ondernemers, overheid en cruciale sectoren, terecht kunnen met vragen, oplossingen, samenwerkingsvoorstellen of hulp gevraagd en aangeboden.
Bent u zzp’er in Uitgeest en heeft u vragen over tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen? Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. De gemeente Uitgeest werkt hiervoor samen met 155 Help een Bedrijf. Heeft u hulp nodig? Ga naar de site 155.nl en meld u daar aan via de geldnoodscan voor een TOZO of Bbz ondersteuning. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Velsen: campagne ‘Ik koop lokaal’ steunt ondernemers
Velsen probeert ondernemers daarnaast ook op een extra manier te ondersteunen. Zo ziet de gemeente dat onder meer de horeca en middenstand zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Om lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven, hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne Ik koop lokaal bij een winkelier van hier ontwikkeld.
Op de website www.bezorgeninvelsen.nl staan alle ondernemers vermeld die (tijdelijk) thuisbezorgen of waar u kunt afhalen. Er is ook een categorie aangemaakt met restaurants die waardebonnen verkopen, zodat u er later kunt eten.
Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gebonden en zijn restaurants en cafés gesloten. De Velsense restaurants, cateraars, traiteurs, cafetaria’s en winkeliers komen daarom naar u toe. ‘Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven weggooien en om de inkomstenverliezen van ondernemers te verkleinen’, zo melden de gemeente en Citymarketing Velsen.
Op www.bezorgeninvelsen.nl staat welke ondernemer aanbiedt om boodschappen, eten of drinken bij u thuis te bezorgen. Via de website kunt u direct bestellen. Er komen dagelijks nieuwe aanbieders bij. Bent u ondernemer, wilt u meedoen, maar staat uw actie er nog niet bij? Mail naar citymarketeer@ijmuiden.nl.

Collegebericht Velsen
De gemeente Velsen heeft tevens op vrijdag 20 maart jl. een collegebericht gepubliceerd, met daarin onder meer de lokale maatregelen, de coulanceregelingen voor ondernemers
en de informatieloketten die er zijn geopend. Voor de complete inhoud van dit collegebericht, zie: Stand van zaken coronavirus en ondernemers collegebericht

Belastingdienst: werkgevers, doe op tijd uw aangifte loonheffingen
De Belastingdienst heeft op 24 maart jl. de werkgevers uitdrukkelijk verzorgd op tijd de aangifte loonheffingen te doen. Bent u werkgever? Dan hoeft u nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt.
De Belastingdienst vraagt juist nu tijdens de coronacrisis aan de werkgevers hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Het UWV heeft namelijk de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Als het UWV ook de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft, krijgt u als werkgever snel waar u recht op heeft. En uw werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, ook.
De Belastingdienst heeft begrip voor de lastige situatie waarin veel werkgevers zich momenteel bevinden. Mocht u door het coronavirus in betalingsproblemen zijn gekomen, dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Mocht u toch niet op tijd uw aangifte loonheffingen kunnen doen? Vraag dan uitstel aan voor het doen van aangifte. Dan kan door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA Breda.

Kabinet ziet ruige tijden
Nederland staat hoe dan ook ‘ruige tijden’ te wachten als gevolg van de coronacrisis. Dat tekende het ANP op 26 maart op uit de mond van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. De politicus sprak naar aanleiding van de scenario’s voor de economie die het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten heeft gebracht.
Volgens het CPB zijn economische krimp en een stijging van de werkloosheid onvermijdelijk. Wiebes: ‘Dat betekent dat we voortvarend verder moeten gaan met de uitvoering van het noodpakket voor banen en economie.’ Bovendien zoekt het kabinet naar verdere manieren om de bedrijvigheid zoveel mogelijk door te laten gaan.
Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën laten de cijfers van het CPB zien dat er genoeg ruimte is om extra geld te lenen voor de zorg en voor de financiële steun aan bedrijven. Hij plaatst daarbij wel een reële kanttekening: ‘Maar ook mét de maatregelen wordt de werkloosheid helaas hoger en hebben bedrijven het moeilijk. We moeten hier samen doorheen.’

Aankomende evenementen

07/04/2020 | 11.45 - 14.00 uur.

AFGELAST: Ledenlunch: spreker Jan Lammers18/06/2020 | 16,00  - 18.30 uur.

Haringparty


23/06/2020 | 16.00 - 18.30 uur.

Bedrijfsbezoek De Boer Staal Uitgeest


11/08/2020 | 19.00  - 21.00 uur.

Zomerevent tijdens Presail


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?