OV IJmond Nieuws

Lunchbijeenkomst 14 maart 2024 @ Tata Steel

Op vrijdag 3 november heeft Tata Steel een aangepast Groen Staal-plan aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als onderdeel van de maatwerk aanpak. Het plan is belangrijk veranderd ten opzichte van het vorige plan, met in het nieuwe plan meer nadruk op de omgeving, focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie.

Wat is er veranderd:

  • Ze zijn van plan om de uitstoot en verwaaiing van fijn stof drastisch te verminderen. Zo wil Tata Steel, naast bestaande Roadmap Plus maatregelen, een groot deel van de grondstoffen overkappen. Het gaat daarbij om grondstoffen die nog nodig zijn voor het maken van groen staal.
  • En ook is onderdeel van het plan om de inzet van schroot van 17% naar zo’n 30% te verhogen vanaf 2030. Dat doen ze door een andere elektrische oven in te zetten, namelijk de Electric Arc Furnace (EAF). De voorgenomen sluiting van Hoogoven 7 en Kooks- en gasfabriek 2 in 2029 is ongewijzigd.

Tijdens deze lunchbijeenkomst op 14 maart 2024 geeft Albert Kassies van Tata Steel uitleg over de aanpassing in het Groen Staal-plan en wat er nu wordt gedaan (Roadmap Plus) om hinder in de omgeving te verminderen. Ook zal worden stilgestaan bij de economische belangen van Tata Steel in de IJmond en het al eerder besproken Manifest ‘De eerste groene industriezone’. Ter afsluiting krijgen we een blik op de ontwikkelingen naar de toekomst en welke rol bedrijven in de IJmond hierin (kunnen) spelen.

Zien wij elkaar daar? Tot dan! Aanmelden kan via onderstaand formulier!

Aanmeldformulier Ledenlunch 14 maart 2024

Aanmeldformulier Ledenlunch 14 maart 2024

 

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Borrelbijeenkomst

Lunchbijeenkomst – Voldoet jouw onderneming aan CSRD?

10e Algemene Ledenvergadering

Haringparty @ Vishal IJmuiden

Business Volleybal Cup

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo