OV IJmond Nieuws

Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk

logo_Beverwijk

Op 16 november 2021 is het “Koersdocument Omgevingsvisie Beverwijk” door het college vastgesteld.

Bericht Gemeente Beverwijk:

Stand van zaken
Samen met u hebben we in de afgelopen maanden intensief gewerkt en enorm veel informatie
opgehaald voor het opstellen van dit Koersdocument.
Het koersdocument is bij wijze van spreken een verslag van het proces dat we hebben
doorlopen. Het benoemt de hoofdlijnen van het relevante regionale en gemeentelijke beleid,
en de mogelijke gemeentelijke sturingsfilosofie die is verkend. Het geeft de samenvatting weer
van de verdiepende studies op thema’s en van de lokale verkenningen die we hebben gedaan.
Het koersdocument sluit af met een aantal aanbevelingen en keuze(opties) of schuurpunten
omtrent de belangrijkste beleidsthema’s voor de gemeente.
Dit koersdocument vormt daarmee een goed fundament, een goede basis, voor verdere
gesprekken en afwegingen ten behoeve van de Omgevingsvisie voor Beverwijk.
Het vastgestelde koersdocument is via de volgende link te downloaden:

https://we.tl/t-R6ITUgL99P

Vervolgstappen
Met besluitvorming over dit document door het zijn we er nog niet. Het koersdocument wordt
ook nog ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Beverwijk.
Commissie: 9 december 2021
Raad: 23 december 2021
Na het raadsbesluit volgt een soort stilte periode tot na de verkiezingen en na installatie van
een nieuw gemeente bestuur.

Voor meer informatie:

2021 1117 terugkoppeling – stvnzkn omgevingsvisie – koersdocument

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen


Bedrijfsbezoek Rode Kruis IJmond

Algemene ledenvergadering

Haringparty


Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo