“Ik zie concurrenten als mijn collega’s”


11 februari 2020

Wat is jouw verhaal?
Ondernemers vertellen aan bestuursleden van OV IJmond waarom ze lid zijn en met welk kernwoord (verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen) ze zich het meest verbonden voelen.
Peter Herweijer deelt zijn verhaal met bestuurslid Bernard Lensink.

Foto: Peter Herweijer met één van zijn drones en bijbehorende attributen. Foto: Bianca Egging-Meijer

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM


1. Waar kennen we je van?
De meeste OV IJmond kennen Peter Herweijer als fotograaf vanuit Fotoservice IJmond.
In 1967 startte Peter zijn verkeersleiderscarrière bij de Rijksluchtvaartdienst (nu Luchtverkeersleiding Nederland/LVNL). Tussen 1984 en 1995 was hij namens het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde verantwoordelijk voor de verzelfstandiging van de Nederlandse civiele luchtverkeersleiding.

Hij fotografeerde al jarenlang hobbymatig en heeft ook camera’s verzameld. In 2010 startte hij zijn eigen onderneming. In de eerste instantie als maritiem fotograaf: “Er zijn veel overeenkomsten tussen luchtvaart en scheepvaart”.

2. Waarom ben je lid geworden van OV IJmond?
Na zijn verhuizing van Haarlemmermeer naar IJmuiden zocht hij naar manieren om lokaal een netwerk op te bouwen. Peter had wel rondgekeken bij een andere vereniging, maar dat bleek niet te passen. “Dat bleef bij één keer. Ik zocht een manier om hier een netwerk op te bouwen en kwam via Frans Baud, destijds directeur van KVSA, bij de vereniging terecht. Wat ik fijn vind is de hoge gunfactor en de informele sfeer”.
Peter ziet andere fotografen niet als bedreiging: “Ik zie ze juist als collega’s”. Inmiddels heeft hij zich verder gespecialiseerd in het maken van films en foto’s met drones.

3. Wat heeft de vereniging je gebracht?
“Veel contacten”. Met een aantal heeft hij samengewerkt, zoals met Friso Huizinga tijdens PreSail en diverse Havenfestivals. Het werken als freelancer vindt Peter fijn vanwege de vrijheid. Het grote netwerk dat hij in de luchtvaart heeft opgebouwd, breidt zich nog steeds uit.

Hij heeft affiniteit met het Cluster Jong. “Ik vond het heel verfrissend wat Marit Bakker en Friso Huizinga tijdens de oprichting voor ogen hadden. Ze wilden het anders doen, de verbinding leggen tussen oudere en jonge leden en dat is goed gelukt”.

4. Met welk kernwoord voel jij je het meest verbonden?
Peter voelt zich verbonden met kennisdelen. Hij geeft graag informatie over drones: “Droneoperaties zijn al tamelijk ingeburgerd, maar het specialisme remote sensing is nog erg in opkomst. 3D-mapping is een toepassing waarmee het mogelijk is zeer nauwkeurige metingen te verrichten van terreinen en gebouwen. Ik kan bijvoorbeeld heel gedetailleerd een gebied in kaart brengen”. Interessant dus voor bijvoorbeeld gemeentelijke diensten en projectontwikkelaars. Maar ook voor agrariërs: “Toevallig heb ik recent een cursus afgerond aan de Landbouw Universiteit Wageningen over agrarische toepassingen van drones”.

Over activiteiten van Cluster Zakelijke Dienstverlening is hij ook te spreken. “Bij de activiteiten die dit cluster organiseert wordt kennis gedeeld, maar je kunt ook nieuwe mensen ontmoeten”. Peter is ook erg positief over de bedrijfsbezoeken die de vereniging organiseert. “Daar moeten jullie vooral mee doorgaan! Want wat je kunt is één ding, maar wie je kent is net zo belangrijk”.

Peter Herweijer tijdens een activiteit van Cluster Zakelijke Dienstverlening. Foto: Peter Denkema

Aankomende evenementen

Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?