OV IJmond Nieuws

Cluster Maakindustrie: Met elkaar bereik je meer

Algemene introductie
OV IJmond heeft verschillende clusters. Die bestaan uit leden die iets delen: ze zijn net gestart of jong van leeftijd (Cluster Jong), delen een sector (zoals Maakindustrie en Retail) of verlenen een dienst (Zakelijke Dienstverlening). Ditmaal aandacht voor het cluster Maakindustrie.


Met elkaar bereik je meer
De maakindustrie is een belangrijke sector binnen de IJmond. Het is continu in beweging door veranderende regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van robotica. OV IJmond heeft binnen de vereniging een Cluster Maakindustrie. Wat verwachten de leden van je? Maar vooral: wat heb je eraan?

Maakindustrie
De maakindustrie bestaat uit ondernemers die materiaal machinaal verwerken tot nieuwe producten. De producten variëren van staal tot aan elektronica. De grootte van de bedrijven in de maakwerkindustrie variëren van MKB tot aan grootzakelijk. Het cluster Maakindustrie bestaat nu een aantal jaren. Het ene jaar was de betrokkenheid onder de leden hoger, dan andere jaren. Dat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen, zoals de fusie van de HOV met de OHBU en het zoeken naar een goede format.

De voortrekkers van het Cluster Maakindustrie zijn Ernst de Haas van VanDerEng BV (kwartiermaker), Jaap Beentjes van BSE Ymond (voorzitter). Jan Boudesteijn is vanuit het samenwerkingsverband Techport betrokken bij dit cluster. De maakindustrie in deze regio is op zijn beurt betrokken bij de activiteiten van Techport, zie ook http://www.ovijmond.nl/innoveren-en-samenwerken-bij-vierde-innovation-tribe/

Platform
‘Het cluster is opgericht om bedrijven aan elkaar te koppelen en kennis te delen. We wilden meer uit de OV IJmond halen en een platform bieden. Vanuit dat platform kun je als bedrijf verder groeien, door bijvoorbeeld kennis te delen. Daar leer je als ondernemer ook zelf van. Soms moet je als bedrijf kennis van buitenaf halen en daar kan het cluster aan bijdragen’, legt Jaap uit.
Ernst vult aan: ‘De OV IJmond behartigt collectief de belangen, bijvoorbeeld richting de lokale overheid. We merken dat er behoefte is aan een platform waarin kennis wordt uitgewisseld, en de ondernemers elkaar kunnen versterken. Dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de OV IJmond als geheel.’

Samenwerken
De leden van het cluster komen allemaal uit de maakindustrie, maar verschillen van elkaar. Er hoeft geen concurrentie te zijn. Wel samenwerking. ‘Als ik kamp met een machineprobleem, heeft Jaap misschien een oplossing. Op die manier kun je elkaar helpen’, aldus Ernst. Jaap vult aan: ‘Stel een ondernemer heeft een idee, maar niet de middelen. Dan kan samenwerken de uitkomst zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe bv waardoor je samen een sterke speler vormt.’

Een ander voorbeeld is JIT (Just In Time) Maintenance (voor meer informatie zie: https://www.smartindustry.nl/32-techport/). Ernst verduidelijkt: ‘Hierbij zijn diverse lokale bedrijven betrokken. Tussen deze bedrijven ontstaat ook synergie. Bedrijven leren veel van elkaar en brengen elkaar op hoger niveau.’ Met elkaar bereik je dus meer.

Motiveren
Het cluster is nog zoekende. De clusterhoofden proberen de leden te motiveren om actief mee te doen. Dan kan door ideeën te opperen, of door actief mee te doen met de activiteiten. ‘Het punt is dat veel ondernemers niet genoeg tijd hebben, of dat het enthousiasme weer wegzakt. Dan blijven er te weinig mensen over om actief verder te gaan. Terwijl er zoveel moois uit kan voortkomen uit dit cluster’, aldus Ernst.

Er zijn activiteiten georganiseerd op het gebied van Lean, Duurzaamheid, Scholing en Innovatie. Momenteel is het cluster bezig met het thema Personeel en Scholing. Daar is momenteel veel behoefte aan, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan technisch geschoold personeel met praktijkervaring. Lean gecombineerd met Innovatie is een ander thema. Daarnaast haakt het cluster aan bij de ‘hackatons’, die door Techport worden georganiseerd (een soort brainstormsessies). De deelnemers buigen zich over een vraagstuk en proberen tot innovatieve oplossingen te komen.

Contact
Het Cluster Maakindustrie wil graag in contact komen met andere leden uit die sector. De leden kunnen elkaar helpen. Bijvoorbeeld door het delen van kennis. Natuurlijk kost dat wat tijd. Als je kijkt naar wat een actieve houding oplevert, krijg je er veel voor terug. Je groeit als ondernemer door het opdoen van nieuwe inzichten. ‘Je moet het zo zien: het cluster is de grond, de ideeën zijn de zaadjes en vervolgens gaan we samen oogsten’, vat Jaap samen.

In het Cluster Maakindustrie kan je elkaar helpen door het delen van kennis en het bieden van hulp bij vraagstukken. Daarnaast kun je daadwerkelijk business genereren. Op 3 april 2018 staat de volgende bijeenkomst gepland. Ben jij klaar voor nieuwe inzichten? Wil je groeien en kennis delen? Stuur dan een mail naar: info@ovijmond.nl.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Zomerevent Velsen Valley

OV IJmond fietsrally

OV IJmond golftoernooi

OUT OF BUSINESS: Hét Cybercrime event van 2022

Whisky Masterclass proeverij

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo