OV IJmond Nieuws - — Infra & bouw
13 berichten gevonden

Bijeenkomst Huizenaanpak voor bedrijven
06 februari 2018  Infra & bouw

Klimaatneutraal worden, dat is een van de ambities van de gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Daarvoor moeten we vanaf 2020 jaarlijks 3.000 woningen energieneutraal renoveren. Om daar in de regio’s al op voor te sorteren hebben we u als bouwer, installateur, isolatiebedrijf, adviseur en toeleverancier hard nodig.


Visiedocument 2017 TechniekRaad Noord-Holland

Het rapport geeft inzicht in de provinciale technische arbeidsmarkt, articuleert de arbeidsvraag van het bedrijfsleven, schetst de in- en uitstroom van leerlingen en studenten van de technische opleidingen in Noord-Holland en geeft de tekorten aan. De informatie uit het rapport dient als input voor de doelmatigheidsdiscussie en kan door alle betrokken partijen worden gebruikt.Eerste cluster met themabijeenkomst
12 november 2015  Infra & bouw

Het Cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven heeft de spits afgebeten door als eerste cluster van OV IJmond speciaal voor de leden in die branche een themabijeenkomst te organiseren. Doel: informeren en met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst met de titel ‘Aanbesteden en social return on investment’ heeft afgelopen maandag 9 november plaatsgevonden in een goed gevulde zaal in het Telstarstadion.Groen licht voor Nova College met Techport MBO
01 september 2014  Infra & bouwMaakindustrie

Nova College en bedrijven in de IJmond werken samen met andere scholen in de regio onder de naam Techport MBO aan meer, beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de basismetaal-, maak- en offshore windenergie-industrie. Onderwijsminister Jet Bussemaker heeft dit plan goedgekeurd binnen het Regionaal investeringsfonds mbo, meldt het ministerie van OCW maandag 1 september.


Samen gemeenschappelijke doelen nastreven
10 augustus 2014  Infra & bouwBeverwijkIJmuiden

Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler geworden binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden. De voorbereidingen om onder en boven het kanaal tot één IJmondiale ondernemersvereniging te komen, zijn een tijd geleden gestart. De besturen van OHBU en HOV IJmond zijn de afgelopen tijd bezig geweest om een goede organisatie neer te zetten.Persbericht Rijkswaterstaat, renovatie Velsertunnel maart 2014

Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel voorlopig gegund aan de aannemerscombinatie Hyacint. Dat betekent dat deze combinatie is aangewezen als beoogd uitvoerder van de werkzaamheden. De eerste voorbereidingen voor de renovatie van de Velsertunnel – zoals maken van het ontwerp – gaan dit jaar van start. Eind 2016 is het werk naar verwachting afgerond.


IJmondgemeenten en bedrijfsleven bezegelen samenwerking IJmond Bereikbaar

Op maandag 9 december tekenden de IJmondgemeenten, Tata Steel, Ondernemersvereniging Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest (OHBU) en Haven en Ondernemersvereniging IJmond (HOV) de samenwerkingsovereenkomst IJmond Bereikbaar. Hiermee bezegelden de partijen een al twee jaar lopende samenwerking voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de IJmond.


webdesign development

Waar bent u naar op zoek?