Bestemmingsplan Fort bij Velsen gemeente Beverwijk


28 juli 2016

Op de website van de gemeente Beverwijk is het nieuwe bestemmingsplan Fort bij Velsen te vinden. 

Mocht de link niet werken dan kunt u het plan vinden onder www.beverwijk.nl en dan naar Bouwen en verbouwen/meer…. bestemmingsplannen / plannen in voorbereiding / procedure… vooroverleg.

Het betreft hier een reparatie van het bestemmingsplan Haven de Pijp-Parallelweg waarin een woonboot en een tjalk zodanig waren bestemd dat deze een probleem vormden voor het bedrijfsleven t.a.v. (milieu-)omgevingsvergunningen. De woonboot en tjalk zijn er uit gehaald in dit nieuwe postzegelplan en verder is de toegestane bedrijfscategorie verhoogd. Het is van belang om te weten dat het hier om een onderdeel gaat van de Stelling van Amsterdam.

Deze elektronische kennisgeving bevat geen advertentie, omdat de inspraak wordt overgeslagen. Partijen zijn bekend met de hier geboden oplossing.

Na het wettelijk vooroverleg dat van start gaat met deze elektronische kennisgeving worden de ingekomen reacties verwerkt en daarna zal het plan als ontwerpplan ter visie gaan. In dat stadium kan een ieder reageren voordat tot besluitvorming in de raad wordt overgegaan.

Indien u wilt reageren kan dat via de mail of u zend een reactie aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Onder vermelding van het onderwerp: Bestemmingsplan Fort bij Velsen te Beverwijk

Voor een juiste verwerking van de reacties verzoek ik u vriendelijk om er voor zorg te dragen dat uw reactie uiterlijk 9 september 2016 binnen is bij de gemeente Beverwijk.

Vriendelijke groet,

A.C. Rensen

****************************************

A.C. Rensen

Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke plannen

Afdeling Ruimte, team vergunningen

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Tel: 0251-256308

Aanwezig: ma; di; wo (alleen per mail); do, vrij (tot 11.00 uur)

e-mail: a.rensen@beverwijk.nl

 

Aankomende evenementen
08/01/2022 | 17.00 - 23.00 uur.

Nieuwjaarsgala


13/01/2022 | 16.30 - 19.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?