Startbijeenkomst formele draagvlakmeting BIZ De Trompet


30 januari 2018

Op dinsdag 23 januari jl. vond de startbijeenkomst plaats van de formele draagvlakmeting BIZ De Trompet. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezige eigenaren meteen hun stem uitbrengen.

Eind december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening vastgesteld om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Trompet te realiseren. Als de eigenaren van het bedrijventerrein voor de BIZ stemmen, gaan zij samen investeren in het bedrijventerrein. De verordening maakt het mogelijk om BIZ-belasting te heffen in het afgebakende gebied. Het geld is voor en door ondernemers bijeengebracht en kan worden besteed aan de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in dat afgebakende gebied betalen mee.

De BIZ vereniging De Trompet heeft het initiatief genomen voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor een periode van vijf jaar op bedrijventerrein De Trompet. Een BIZ is een gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in dat afgebakende gebied betalen mee.
Om dit mogelijk te maken heeft de raad een BIZ-verordening vastgesteld. De volgende stap is het houden van een formele draagvlakmeting onder de ondernemers in het afgebakende gebied. Als tenminste de helft van de ondernemers een geldige stem uitbrengt, daarvan stemt twee derde voor, en de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers dan wordt de BIZ in 2018 ingesteld.

Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 9 februari 2018 om 12.30 uur. De voorlopige uitslag van de formele draagvlakmeting wordt op dinsdag 13 februari 2018 bekendgemaakt door wethouder Marieke van Dijk.

 

Voor meer informatie: http://www.detrompet.com/

 

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?