OV IJmond Nieuws

Algemene ledenvergadering 10 mei 2023

Op 10 mei werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in Chateau Marquette. Het was mooi weer, de ondernemers werden buiten ontvangen met een drankje op het terras.

Omstreeks 5 uur opende voorzitter Leen Wisker de vergadering. Na het vaststellen van de notulen van de vergadering van vorig jaar werd het financieel verslag besproken. De vereniging staat er financieel goed voor. De contributie is al jaren niet verhoogd en blijft ook dit jaar gelijk. Er is geld gereserveerd voor een strategische verkenning.

Pilot cluster Transport & Logistiek

Theo Koster, bestuurslid van OV IJmond, houdt zich bezig met het cluster Transport & Logistiek, een zeer actief cluster. De inspanningen voor dit  cluster worden tot op heden puur op basis van vrijwilligersinzet georganiseerd, dit is echter niet vol te houden gezien de vele werkzaamheden. Er is een enquête rond gestuurd, waarbij gevraagd is of de leden van het cluster bereid zijn de collectieve ambities verder met elkaar waar te maken en daarmee te professionaliseren.

Strategische verkenning

Er is budget vrij gemaakt om een externe partij in de arm te nemen om onderzoek te doen naar de ambities van OV IJmond en waar we over vijf jaar willen staan.

Afscheid bestuurslid Bernard Lensink

Bestuurslid Just Riskes is herkozen voor een volgende periode van drie jaar. We hebben afscheid genomen van bestuurslid Bernard Lensink. Hij werkt niet meer in de regio en heeft daarom besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Leen heeft Bernard bedankt voor zijn inzet en overhandigde hem de OV IJmond speld.  De leden gingen akkoord met de benoeming van Brigitte Paulissen. Zij zal zich voornamelijk bezig houden met circulariteit, een onderwerp dat haar enorm aanspreekt.

Wijziging statuten

Het bestuur is van mening dat artikel 13 lid 6 van de statuten, waarin onder andere de bezoldiging van bestuurders is geregeld, te beperkend werkt. De vereniging is uitgegroeid tot een dermate omvang dat er in sommige situaties ruimte moet zijn om bezoldiging toe te staan. Het bestuur stelt daarom voor om de eerste zin van het te laten vervallen. Dit voorstel werd formeel in stemming gebracht en de aanwezige leden stemden unaniem voor. Het quorum is echter niet gehaald, daarom wordt er binnenkort een 2e ledenvergadering gehouden.

Na afsluiting van de vergadering was het tijd voor een drankje en een heerlijk dinerbuffet in het mooie Chateau Marquette.  Voor de leden was er volop gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en een praatje te maken met bekenden.

Bekijk hier alle foto’s.

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Participatiebijeenkomst Tata Steel

Business Volleybal Cup

ZomerBBQ

Ledenlunch met Raymond Mens

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo